Με αυξημένη κερδοφορία η ΜΑΚΙΟΣ LOGISTICS AE

Παρ, 18/08/2023 - 15:50
φωτό: ΜΑΚΙΟΣ LOGISTICS AE

Σημαντική αύξηση παρουσιάζει ο τζίρος της ΜΑΚΙΟΣ LOGISTICS AE κατά τη χρήση του 2022 τόσο σε επίπεδο εταιρείας όσο και του ομίλου. Ομοίως αυξημένα είναι και τα κέρδη, ενώ συνεχίζεται και το επενδυτικό πρόγραμμα σε Θεσσαλονίκη και Ασπρόπυργο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2022, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας, παρουσίασε αύξηση σε ποσοστό 34,10% και 31,21% αντιστοίχως, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η αύξηση στον κύκλο εργασιών ήταν αποτέλεσμα της έντονης οργανικής ανάπτυξης που επιτεύχθηκε.

Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA παρουσίασαν αύξηση σε ποσοστό 19,84% και 20,20%, σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν για τον Όμιλο και την Εταιρία στο ποσό Ευρώ 2.283.246,55 και Ευρώ 2.335.930,93 αντίστοιχα μειωμένα σε ποσοστό 10,44% και 6,38% για τον Όμιλο και την Εταιρεία σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Το 2022 ήταν μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά. Από το πρώτο τρίμηνο, ο πόλεμος της Ουκρανίας πυροδότησε σημαντική αναστάτωση στις αγορές της ενέργειας και των καυσίμων, στοιχεία τα οποία αποτελούν σημαντικό κομμάτι του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα ο αυξημένος πληθωρισμός προκάλεσε αύξηση και σε άλλες σημαντικές κατηγορίες κόστους, όπως το εργατικό κόστος, οι συντηρήσεις κ.α.

Το πρόγραμμα επενδύσεων τη χρήση που έκλεισε ξεπέρασε τα 12 εκατομμύρια Ευρώ. Ο κύριος όγκος των επενδύσεων αφορά την κατασκευή της Επέκτασης του Αποθηκευτικού Κέντρου της Γέφυρας, την επέκταση του Φωτοβολταϊκού Πάρκου στις στέγες των εγκαταστάσεων του Καλοχωρίου και την έναρξη της κατασκευής του νέου Αποθηκευτικού Κέντρου στον Ασπρόπυργο. Πραγματοποιήθηκε επίσης σημαντική αύξηση του στόλου των φορτηγών ψυγείων και των φορτηγών συλλογής γάλακτος.

Το 2023, αναμένεται να ολοκληρωθεί η νέα αποθήκη στον Ασπρόπυργο Αττικής, επιφάνειας 20.000 τ.μ. και να ολοκληρωθεί η αγορά αποθήκης στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης επιφάνειας 4.300 τ.μ.. Περαιτέρω πρόγραμμα επενδύσεων είναι σχεδιασμένο και στα τμήματα των μεταφορών με την αγορά νέων μεταφορικών μέσων για την επέκταση των στόλων.

Πηγή: ΜΑΚΙΟΣ LOGISTICS AE