Εγκρίθηκε από το υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας η διαδικασία κοπής και μεταφοράς 102.221 χριστουγεννιάτικων δέντρων από διάφορες δασικές περιοχές της χώρας, στη βάση συγκεκριμένης διαδικασίας.

Όλα γενικώς τα δενδρύλλια θα προσημαίνονται και θα εξελέγχονται στους τόπους υλοτομίας τους. Σε κάθε δενδρύλλιο, θα προσδένεται η ειδική μολυβδοσφραγίδα πλησίον της κορυφής του και κατά το δυνατόν στο μεσογονάτιο διάστημα μεταξύ 2ου έως και 4ου σπονδύλου από τον επικόρυφο βλαστό. Στη συνέχεια, τα δενδρύλλια θα σφραγίζονται με τη δασική σφύρα στην επιφάνεια τομής, προκειμένου κατόπιν να μεταφερθούν.

Η μεταφορά των σφραγισθέντων δενδρυλλίων και κλώνων από τους καθορισμένους τόπους συγκέντρωσης αρχίζει την 27η Νοεμβρίου και λήγει την 24η Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους και θα ενεργείται βάσει δελτίων μεταφοράς, στα οποία θα αναγράφεται ο αριθμός και το είδος των δενδρυλλίων, καθώς επίσης ο αριθμός της δασικής σφύρας και της μολυβδοσφύρας με τις οποίες σφραγίσθηκαν. Όλα τα δελτία θα θεωρούνται από δασικό υπάλληλο, που απαραίτητα θα παραβρίσκεται και θα παρακολουθεί τη φόρτωση.