Τροχοί & TIR

Με ειδικά φορτηγά η Μεταφορά έργων τέχνης. Διαγωνισμός 100.000 ευρώ

Με τι θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα τα φορτηγά
Τετάρτη 27/03/2024 - 10:19
Κοινοποίηση στα Social Media
iveco

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκήρυξε διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και εγκατάστασης/απεγκατάστασης έργων τέχνης που παρουσιάζονται στις εκθέσεις του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης που βρίσκεται στο πρώην εργοστάσιο Φιξ.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία ανέρχεται στα 100.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε δέκα (10) μήνες. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 11/04/2024.

Με ειδικά φορτηγά

Στους όρους της προκήρυξης προβλέπεται η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του μεταφορέα, καθώς και η διάθεση δύο τουλάχιστον εξειδικευμένων φορτηγών μεταφοράς έργων τέχνης τα οποία θα είναι αποκλειστικά οχήματα μεταφοράς έργων τέχνης και είναι εξοπλισμένα με:

• Σύστημα διατήρησης κλιματολογικών συνθηκών

• Σύστημα παρακολούθησης μέσω δορυφόρου

• Ειδικές αναρτήσεις (αεραναρτήσεις) για την απορρόφηση των κραδασμών

• Ειδικά συστήματα ανάρτησης εντός φορτηγών με τα οποία εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά των έργων

Επισημαίνεται, επίσης, στην προκήρυξη ότι η προτεινόμενη ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από τουλάχιστον οκτώ (8) εξειδικευμένους τεχνικούς συσκευασίας και ανάρτησης έργων τέχνης με εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ενώ για τον επικεφαλής της ομάδας τεχνικών απαιτείται δεκαετής (10) εμπειρία. Συγκεκριμένα, το τεχνικό προσωπικό θα πρέπει να διεθέτει τουλάχιστον πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία σε θέματα μεταφοράς και εγκατάστασης έργων τέχνης υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, και ο επικεφαλής της συγκεκριμένης ομάδας σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου, να διαθέτει τουλάχιστον δεκαετή (10) εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα μεταφοράς και εγκατάστασης έργων τέχνης υψηλής καλλιτεχνικής αξίας σε μουσεία.

Πληροφορίες: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Λεωφ. Καλλιρόης & Αμβρ. Φραντζή (Πρώην εργοστάσιο ΦΙΞ), www.emst.gr/category/proclamations

PreviousNext