Στη διαπίστωση μιας αναντιστοιχίας μεταξύ της γεωγραφικής θέσης της Κεντρικής Μακεδονίας και της οικονομίας της, καταλήγει η τελευταία επικαιροποιημένη μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ για την Κεντρική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ταυτόχρονα στην εν λόγω έρευνα, ότι η ανάπτυξη αυτής της Περιφέρειας περνάει μέσα από την αναβάθμιση-κατασκευή όλων των μεταφορικών υποδομών (οδικοί άξονες, σιδηροδρομικές γραμμές, λιμάνι, αεροδρόμιο) και των σχετικών υποδομών logistics.

Όπως επισημαίνει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, τα μεγάλα έργα υποδομής στην περιοχή (επενδύσεις στον ΟΛΘ, αναβάθμιση αεροδρομίου, έργα logistics, Βαλκανικός Δακτύλιος-Σιδηροδρομική Εγνατία, αγωγοί αερίου κ.λπ.) συνιστούν έργα αναβαθμισμένης ένταξης της οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον μεταβαλλόμενο χάρτη του διεθνούς καταμερισμού εργασίας, και ειδικότερα των μεταφορών και της ενέργειας.

Σημειώνεται, επίσης, πως η ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και η προοπτική ανάπτυξης των βαλκανικών χωρών δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για την Ελλάδα και ειδικότερα για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ως συγκριτικά πλεονεκτήματα ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Κρίσιμη γεωγραφική θέση σε εγχώριο και διεθνές-περιφερειακό επίπεδο.

  • Σύμπτωση διεθνών πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων και κατασκευής μεγάλων έργων υποδομής (μεταφορές, ενέργεια).

  • Παρά τις επιπτώσεις της ύφεσης, ισχυρό παραγωγικό σύστημα (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής τομέας).

  • Παράδοση στην επιχειρηματικότητα.

  • Παράδοση στον εξαγωγικό τομέα σε κλάδους με υψηλή εξαγωγική εξωστρέφεια.

  • Ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό.

  • Υποδομές έρευνας, τεχνολογίας και εκπαίδευσης.