Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω έργων στη Θεσσαλονίκη

Εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων στην Περιφερειακή Θεσσαλονίκης

Καθυστερήσεις αναμένονται στην κυκλοφορία των οχημάτων που θα ακολουθούν την Περιφερειακή Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών που θα διαρκέσουν όλη την άλλη εβδομάδα.

Εργασίες συντήρησης στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Ευζώνων

Εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ευζώνων και στους κλάδους σύνδεσης αυτής από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τρίτη 3 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 .

Με έργα υποδομής των Μεταφορών η ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας

Στη διαπίστωση μιας αναντιστοιχίας μεταξύ της γεωγραφικής θέσης της Κεντρικής Μακεδονίας και της οικονομίας της, καταλήγει η τελευταία επικαιροποιημένη μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ για την Κεντρική Μακεδονία.
Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια των μηχανημάτων ανέρχεται σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ και η πράξη χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Προμήθεια 14 Μηχανημάτων

Στον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, φυσικών καταστροφών και την αποκατάσταση ζημιών, προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά τη σχετική υπογραφή της προμήθειας μηχανημάτων, από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.
Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια των μηχανημάτων ανέρχεται σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ και η πράξη χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Προμήθεια 14 Μηχανημάτων

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξοπλίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις με μηχανήματα, κυρίως γεωτεχνικών έργων, που θα φυλάσσονται σε στρατιωτικές μονάδες της Κεντρικής Μακεδονίας, για να μπορούν να επέμβουν άμεσα, όπου απαιτείται.

Διαγωνισμός για Τηλεματική στο στόλο οχημάτων της Π. Κεντρικής Μακεδονίας

Διαγωνισμός για Τηλεματική στο στόλο οχημάτων της Π. Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για το έργο «Εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής διαχείρισης στο στόλο οχημάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, από πλευράς βέλτιστης σχέσης π