Τροχοί & TIR

Μέχρι 1 εκατ. το πρόστιμο για αισχροκέρδεια στην πώληση του εμφιαλωμένου νερού

Κινητοποιήθηκε ο κρατικός μηχανισμός μετά τα όσα κατάπτυστα συνέβησαν με τους επιτήδειους να πουλάνε το μπουκάλι νερό προς 6 ευρώ. Με απόφαση του υπ. Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα, καθορίζεται ανώτατη τιμ
Τετάρτη 13/09/2023 - 11:17
Κοινοποίηση στα Social Media

Κινητοποιήθηκε ο κρατικός μηχανισμός μετά τα όσα κατάπτυστα συνέβησαν με τους επιτήδειους να πουλάνε το μπουκάλι νερό προς 6 ευρώ.

Με απόφαση του υπ. Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα, καθορίζεται ανώτατη τιμή πώλησης του νερού και παράλληλα γίνεται κλιμάκωση των προστίμων για τους παραβάτες που ξεκινούν από 5.000 ευρώ και φτάνουν στο 1.000.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, το πρόστιμο που επιβάλλεται ισούται με τουλάχιστον το τετραπλάσιο του Οφέλους Υπέρ το Κανονικό. Το εν λόγω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και μεγαλύτερο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ. 

Ορίζεται ως «Όφελος Υπέρ το Κανονικό» (Ο.Υ.Κ) το γινόμενο της διαφοράς της πραγματικής τιμής πώλησης (Τ.Π.) ανά μονάδα προϊόντος της περιόδου ελέγχου από την Ανώτατη Τιμή Πώλησης (Α.Τ.Π.) επί το σύνολο της ποσότητας των αποθεμάτων του προϊόντος (πωληθέντων και μη) κατά την περίοδο Ελέγχου, σύμφωνα με τον τύπο: 

ΟΥΚ = (ΤΠ Περιόδου Ελέγχου – ΑΤΠ) × Ποσότητα Αποθεμάτων Περιόδου Ελέγχου

Η ανώτατη τιμή πώλησης του εμφιαλωμένου νερού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας καθορίστηκε ως εξής:

PreviousNext