Τροχοί & TIR

Μειώθηκαν οι εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδας

Μειώθηκαν κατά τον περασμένο Σεπτέμβριο οι εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδας τόσο των εισαγωγών όσο και των αφίξεων, ενώ μείωση εμφάνισε και το έλλειμμα του εμπορικού μας ισοζυγίου. Συγκεκριμένα
Δευτέρα 13/11/2023 - 15:05
Κοινοποίηση στα Social Media

Μειώθηκαν κατά τον περασμένο Σεπτέμβριο οι εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδας τόσο των εισαγωγών όσο και των αφίξεων, ενώ μείωση εμφάνισε και το έλλειμμα του εμπορικού μας ισοζυγίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2023 ανήλθε στο ποσό των 6.903,6 εκατ. ευρώ  έναντι 8.373,5 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 17,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 364,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,7%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 370,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,8%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2022. 

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2023 ανήλθε στο ποσό των 4.227,2 εκατ. ευρώ έναντι 4.761,6 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 11,2%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 364 εκατ. ευρώ δηλαδή 11,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 364,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,9%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2022.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2023 ανήλθε σε 2.676,4 εκατ. ευρώ έναντι 3.611,9 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 25,9%.

Το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθε στο ποσό των 60.808,8 εκατ. ευρώ έναντι 68.414,7 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 11,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.053,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,3% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.092,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,4%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθε στο ποσό των 38.032,1 εκατ. ευρώ έναντι 40.614,8 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 6,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 177,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 97,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,4%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθε σε 22.776,7 εκατ. ευρώ έναντι 27.799,9 εκατ. ευρώ (29.217,2 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 18,1%.

PreviousNext