Τροχοί & TIR

Μεταφορά/ διανομή βιβλίων. Διαγωνισμός 1 εκ. ευρώ

Διαγωνισμό για τη διανομή των διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2024-25 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκήρυξε το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολο
Δευτέρα 13/11/2023 - 18:50
Κοινοποίηση στα Social Media

Διαγωνισμό για τη διανομή των διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2024-25 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκήρυξε το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος».

Οι παραγγελίες των σχολικών μονάδων διανέμονται είτε με τη μέθοδο ‘πόρτα-πόρτα’, που σημαίνει πως παραδίδονται απευθείας στη διεύθυνση της σχολικής μονάδας είτε σε κέντρα διανομής, που σημαίνει πως παραδίδονται στο ΚΔ που εξυπηρετεί την εκάστοτε σχολική μονάδα και στη συνέχεια η σχολική μονάδα με δική της μέριμνα φροντίζει να παραλάβει την παραγγελία της.

Το Τμήμα Α1 του διαγωνισμού περιλαμβάνει τη διανομή συσκευασμένων παλετών και χαρτοκιβωτίων βιβλίων όλων των βαθμίδων Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και ΕΠΑΛ καθώς και βιβλίων ειδικών κατηγοριών (πχ. Προσφυγόπαιδων, Ειδικής Αγωγής) στις σχολικές μονάδες των Δήμων του ανατολικού τμήματος της Αττικής με τη μέθοδο ‘πόρτα-πόρτα’ καθώς και σε κέντρα διανομής.

Το Τμήμα Α2 περιλαμβάνει τη διανομή συσκευασμένων παλετών και χαρτοκιβωτίων βιβλίων όλων των βαθμίδων στις σχολικές μονάδες Δήμων του δυτικού τμήματος της Αττικής, με τη μέθοδο ‘πόρτα-πόρτα’ καθώς και σε κέντρα διανομής.

Το Τμήμα Β περιλαμβάνει τη διανομή συσκευασμένων παλετών και χαρτοκιβωτίων βιβλίων όλων των βαθμίδων στις σχολικές μονάδες του νομού Θεσσαλονίκης με τη μέθοδο ‘πόρτα-πόρτα’ καθώς και σε κέντρα διανομής του νομού.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει επίσης και τη διανομή βιβλίων σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας. 

Προβλέπεται να διανεμηθούν συνολικά 22.776 παλέτες και 8.754 χαρτοκιβώτια βιβλίων στους παραπάνω Δήμους και Περιφέρειες.

Η βασική διανομή των βιβλίων των βασικών βαθμίδων Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και Γενικής Παιδείας ΕΠΑΛ προβλέπεται να ξεκινήσει εντός του Απριλίου και να ολοκληρωθεί στο τέλος Ιουλίου – αρχές Αυγούστου. Ο ακριβής χρονισμός έναρξης και λήξης θα καθοριστεί από την πρόοδο των εργασιών της βιβλιοπαραγωγής και των παραδόσεων των βιβλίων στην αποθήκη του ΙΤΥΕ. Στην περίπτωση που υπάρξουν καθυστερήσεις, η διανομή θα επεκταθεί χρονικά και το μήνα Αύγουστο και μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα έχει χρονική διάρκεια μέχρι 31.03.2025.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε €880.000,00 (ευρώ Οκτακόσιες Ογδόντα Χιλιάδες), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Ο αναλογών Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται σε €211.200,00 ήτοι η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε €1.091.200,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 18/12/2023 και ώρα 12:00.

Πληροφορίες: Τηλ.: 26109 60300, e-mail: sofos@cti.gr (κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος)

PreviousNext