Τροχοί & TIR

Μελέτες για 7 γέφυρες

Η Εγνατία Οδός προέβη στη διακήρυξη ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την εκπόνηση προμελετών επτά (7) γεφυρών (Γ1 έως Γ7) και τεσσάρων (4) Άνω Διαβάσεων (Α/
Τετάρτη 22/03/2023 - 16:33
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Εγνατία Οδός προέβη στη διακήρυξη ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την εκπόνηση προμελετών επτά (7) γεφυρών (Γ1 έως Γ7) και τεσσάρων (4) Άνω Διαβάσεων (Α/Δ κόμβου Βεύης, Α/Δ ΚΟ1, Α/Δ ΚΟ3 και Α/Δ ΚΟ4) στο οδικό τμήμα 50.2.2 "Ξινό Νερό - Αμμοχώρι", του Κάθετου Άξονα 50 «Όρια Νομών Λάρισας/Κοζάνης - Κοζάνη - Φλώρινα – Νίκη».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 964.020,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών: 

1. 799.014,11 € για μελέτη κατηγορίας 8 – Στατικές Μελέτες 

2. 39.264,15 € για μελέτη κατηγορίας 13 - Μελέτες Υδραυλικών Έργων 

και 125.741,74 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

Η χρηματοδότηση της μελέτης έχει εξασφαλισθεί από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) του Τέλους Ανάπτυξης με δικαιούχο την «Εγνατία Οδός Α.Ε.», σύμφωνα με την 039/16.03.2020 απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

PreviousNext