Τροχοί & TIR

Μεταφορά αρχείων. Διαγωνισμός 173.000 ευρώ, Αθήνα

Η ΙΒ ΔΟΥ Αθηνών προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς αρχείου και εξοπλισμού των Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών, αρμοδιότητας ΙΒ' Αθηνών, για τα οικονομικά έτη 2023, 2024
Δευτέρα 04/09/2023 - 11:54
Κοινοποίηση στα Social Media

Η ΙΒ ΔΟΥ Αθηνών προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς αρχείου και εξοπλισμού των Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών, αρμοδιότητας ΙΒ' Αθηνών, για τα οικονομικά έτη 2023, 2024 και 2025.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αρχείου και εξοπλισμού, μεταξύ και εντός, των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΙΒ' Αθηνών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 173.000,00 ευρώ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠ.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 139.516,13 ευρώ πλέον ΦΠΑ ύψους 33.483, 87 ευρώ).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 19η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 21:00.

Πληροφορίες: Τηλ.: 213-1613640, 618 και email: doy.iv-athinon@aade.gr

PreviousNext