Τροχοί & TIR

Μεταφορά έργων τέχνης. Διαγωνισμός 135.000 ευρώ

Τι περιλαμβάνεται στις παρεχόμενες υπηρεσίες
Σάββατο 04/05/2024 - 11:00
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό: MOMus
φωτό: MOMus

Ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus) προκήρυξε διαγωνισμό για τη μεταφορά έργων τέχνης από το MOMus - Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Συλλογή Κωστάκη στο Colección Museo Ruso, Μάλαγα, Ισπανία και επιστροφή. 

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται η παροχή ξυλοκιβωτίων, η συσκευασία των έργων τέχνης στους χώρους του MOMus, η μεταφορά τους στη Μάλαγα με φορτηγά και πλοίο με συνοδεία εκπροσώπων του MOMus, και αντίστοιχες ενέργειες για την επιστροφή τους, με παραλαβή από το Colección Museo Ruso, Μάλαγα, μεταφορά τους στη Θεσσαλονίκη με φορτηγά και πλοίο με συνοδεία εκπροσώπων του MOMus, και αποσυσκευασία των έργων στο ΜOMus – Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 135.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 167.400,00 ευρώ. 

Τα υλικά συσκευασίας και ανάρτησης καθώς και όλα τα έξοδα τα επαγόμενα της διαδικασίας μεταφοράς (ενδεικτικά, προσωπικό, βενζίνη, οχήματα, τελωνεία, οδικά έξοδα, διαμονές προσωπικού σε κατάλυμα κατά τη μεταφορά, ενοικίαση ειδικών φυλασσόμενων χώρων στάθμευσης για τα φορτηγά που μεταφέρουν τα έργα κτλ.) βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024 και ώρα 16:00.

Πληροφορίες: Τηλ.: +30 2310589142-44 και e-mail: eftihia.petridou@momus.gr

PreviousNext