Τροχοί & TIR

Μεταφορά προσωπικού ΕΑΒ: Διαγωνισμός 13,7 εκ. ευρώ

Με την αριθμ. 883/2022 η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) προκήρυξε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς του προσωπικού της με λεωφορεία από τους νομούς Αττικ
Δευτέρα 09/01/2023 - 10:19
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό: ΕΑΒ
Φωτό: ΕΑΒ

Με την αριθμ. 883/2022 η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) προκήρυξε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς του προσωπικού της με λεωφορεία από τους νομούς Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας και Φθιώτιδας στις εγκαταστάσεις της στο Σχηματάρι Βοιωτίας και αντίστροφα για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός τριετίας συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, 13.777.843,92 €, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13%) είναι 15.568.963,62 ευρώ). 

Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής.

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 92 τμήματα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα Παραρτήματα, ήτοι σε 83 τμήματα (δρομολόγια) τα οποία αποτελούν τη βασική σύμβαση και 9 τμήματα (δρομολόγια), τα οποία αποτελούν δικαίωμα προαίρεσης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 09-02-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Για πληροφορίες και αναλυτική περιγραφή της διακήρυξης από την ΕΑΒ, αρμόδια κα. Δόμνα Ραπτοπούλου και κα. Αθανασία Μερκούρη. Τηλ.: 22620 52891, 22620 52868/ 210 7799622. E-mail: RAPTOPOULOU.Domna@haicorp.com, MERKOURI.Athanasia@haicorp.com

PreviousNext