Τροχοί & TIR

Μεταφορά μαθητών δύσβατων χωριών. Επιτρέπεται και από ιδιώτες

Λύση σε ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι γονείς μαθητών σχολείων ορεινών, δύσβατων περιοχών και νησιών δίνει με υπ. απόφαση ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Μιχάλης Παπαδόπουλος, παρέχοντας το
Δευτέρα 09/01/2023 - 09:53
Κοινοποίηση στα Social Media

Λύση σε ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι γονείς μαθητών σχολείων ορεινών, δύσβατων περιοχών και νησιών δίνει με υπ. απόφαση ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Μιχάλης Παπαδόπουλος, παρέχοντας το δικαίωμα μεταφοράς των μαθητών με ιδιώτες μεταφορείς, στο πλαίσιο παροχής δημόσιας υπηρεσίας, τα μέσα των οποίων πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές (ζώνες ασφαλείας, ΚΤΕΟ, κ.λπ.), λόγω έλλειψης μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης σε ορεινές, δύσβατες ή νησιωτικές περιοχές.

Με αποζημίωση

Ειδικότερα, με τροποποίηση της με αρ. 50025/19.09.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών περί «Μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» ορίζεται ότι οι μαθητές «μεταφέρονται, με ιδιώτες μεταφορείς, στο πλαίσιο παροχής δημόσιας υπηρεσίας, τα μέσα των οποίων πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές (ζώνες ασφαλείας, ΚΤΕΟ, κ.λπ.), λόγω έλλειψης μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης σε ορεινές, δύσβατες ή νησιωτικές περιοχές. Η οικεία Περιφέρεια μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αποζημιώνει τους ιδιώτες μεταφορείς με ποσό που ανέρχεται σε ποσοστό 80% του αντίστοιχου μεταφορικού μέσου του μαθηματικού τύπου, όπως ορίζεται στο σχετικό παράρτημα της απόφασης 50025/18. Η οικεία Περιφέρεια δύναται να τηρεί μητρώο ενδιαφερομένων ιδιωτών μεταφορέων. Η μεταφορά με ιδιώτες μεταφορείς και η χορήγηση της αποζημίωσης σε αυτούς παύει στην περίπτωση που καταστεί δυνατή η μεταφορά των υπόψη μαθητών» με τους προβλεπόμενους τρόπους (δημόσια μέσα μεταφοράς, ΚΤΕΛ, μισθωμένα λεωφορεία κ.λπ.) ή στην περίπτωση που χορηγηθούν τα προβλεπόμενα επιδόματα.

Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι η απόφαση 50025/18 προβλέπει την καταβολή επιδόματος μετακίνησης μαθητών, όταν η Περιφέρεια κρίνει ότι η μεταφορά τους δεν είναι εφικτή ή κρίνεται οικονομικά ασύμφορη από πλευράς κόστους.

PreviousNext