Τροχοί & TIR

Μεταφορά προσωπικού Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Διαγωνισμός 745.470 ευρώ

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, άνω των ορίων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψ
Παρασκευή 24/11/2023 - 15:42
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, άνω των ορίων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για τη μεταφορά του προσωπικού της με λεωφορεία προς και από την έδρα της.

Σκοπός της σύμβασης είναι η κάλυψη των αναγκών μετακίνησης του προσωπικού της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. προς και από τις εγκαταστάσεις των κεντρικών υπηρεσιών της Αρχής στο Ολυμπιακό Χωριό Αχαρνών, του Ν. Αττικής με λεωφορεία, με αφετηρίες κατανεμημένες στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας. Οι μετακινήσεις σκοπό έχουν να βοηθήσουν στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Αρχής.

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται με πέντε (5) κύρια λεωφορεία (4 των 50 θέσεων και 1 των 22 θέσεων). Σε περίπτωση βλάβης των οχημάτων να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης, με εφεδρικά λεωφορεία [να υπάρχουν διαθέσιμα δύο (2) των 50 θέσεων έκαστο]

Εκτιμώμενη συνολική αξία: 745.470 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Πληροφορίες: Αναγνωστοπούλου Πηνελόπη, e-mail: promithies@igme.gr, Τηλ.: +30 2131337372

PreviousNext