Τροχοί & TIR

Μικτό μέχρι και 60 τόνους: Το μήκος και το μικτό βάρος οχημάτων ειδικού σκοπού

Νέες διαστάσεις και μικτά βάρη με πρόσφατη απόφαση του υπ. Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα.
Τρίτη 02/04/2024 - 16:12
Κοινοποίηση στα Social Media

Νέες διαστάσεις και μικτά βάρη καθορίζονται με την πρόσφατη απόφαση του υπ. Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα, και αφορά στα οχήματα Ειδικού Σκοπού και συγκεκριμένα: Αντλιοφόρο σκυροδέματος, ασφαλτοδιανομέας, γεωτρύπανο, εκχιονιστικό, καλαθοφόρο, παραγωγής σκυροδέματος, πυροσβεστικό, σπαστήρας υλικού), που δεν εκτελούν μεταφορικό έργο και προορίζονται για εθνική κυκλοφορία επί των δημοσίων οδών.

  • Για τα παραπάνω οχήματα κατηγορίας Ν3 (μικτό άνω των 12 τόνων) το μήκος ορίζεται στα 15 μέτρα, το πλάτος στα 2,55 και το ύψος στα 4,30 μέτρα.
  • Για τα ημιρυμουλκούμενα (επικαθήμενα) οχήματα κατηγορίας Ο4, δηλαδή άνω των 10 τόνων: Απόσταση μεταξύ του άξονα του πύρου ζεύξης και του οπισθίου άκρου του ημιρυμουλκούμενου 12,00 m, απόσταση άξονα πύρου ζεύξης και εμπρόσθιου τμήματος του ελκυστήρα 2,04 m, πλάτος 2,55 m και ύψος 4,30 m.

Επίσης: Το μήκος για μηχανοκίνητο όχημα κατηγορίας Ν3, πέντε αξόνων, με τουλάχιστον δύο διευθυντήριους άξονες και τουλάχιστον δύο κινητήριους άξονες: 16,00 m.

Και: Μηχανοκίνητο όχημα κατηγορίας Ν3, έξι αξόνων, με τουλάχιστον τρεις διευθυντήριους άξονες, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας στο οπίσθιο τμήμα του οχήματος, και τουλάχιστον δύο κινητήριους άξονες: 17,50 m.

Επικαθήμενο: Ειδικοποιημένο ημιρυμουλκούμενο όχημα κατηγορίας Ο4, με τουλάχιστον δύο άξονες: 17,54 m και επιπλέον,

1) μέγιστη απόσταση άξονα πύρου ζεύξης και οπίσθιου άκρου του ημιρυμουλκουμένου οχήματος: 15,50 m,

2) μέγιστη απόσταση άξονα πύρου ζεύξης και εμπρόσθιου τμήματος του ελκυστήρα: 2,04 m.

Αρθρωτό στα 21 μέτρα: Το μέγιστο μήκος ενός αρθρωτού με συνδυασμό των παραπάνω μπορεί να φτάνει μέχρι τα 21 μέτρα.

Στους 48 και 60 τόνους με 5 και 6 άξονες

Κατόπιν ειδικής άδειας η ΜΑΜΦΟ (μικτό με οδηγό, υγρά κ.λπ.) φτάνει τώρα στους 48 και στους 60 τόνους. Ειδικότερα, ορίζεται ότι:

«Η επί των δημοσίων οδών εθνική κυκλοφορία οχημάτων ειδικού σκοπού, κατηγοριών Ν3 και ημιρυμουλκουμένων Ο4, κωδικού SF (κινητός γερανός) ή κωδικού SG, (συγκεκριμένα: αντλιοφόρο σκυροδέματος, ασφαλτοδιανομέας, γεωτρύπανο, εκχιονιστικό, καλαθοφόρο, παραγωγής σκυροδέματος, πυροσβεστικό, σπαστήρας υλικού), που δεν εκτελούν μεταφορικό έργο, εφοδιασμένων με την κατάλληλη ειδική άδεια για την περίπτωση αυτή, όπως ισχύει, και με την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται τα μέγιστα τεχνικώς επιτρεπόμενα όρια μαζών συνολικά και κατ’ άξονα:

αα) ΜΑΜΦΟ μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Ν3, τεσσάρων αξόνων: 40.000 kg,

ββ) ΜΑΜΦΟ μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Ν3, πέντε αξόνων, με τουλάχιστον δύο διευθυντήριους άξονες και τουλάχιστον δύο κινητήριους άξονες: 48.000 kg,

γγ) ΜΑΜΦΟ μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Ν3, έξι αξόνων, με τουλάχιστον τρεις διευθυντήριους άξονες, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας στο οπίσθιο τμήμα του οχήματος, και τουλάχιστον δύο κινητήριους άξονες: 60.000 kg,

δδ) ΜΑΜΦΟ ειδικοποιημένου ημιρυμουλκούμενου οχήματος κατηγορίας Ο4 δύο αξόνων: 32.000 kg,

εε) ΜΑΜΦΟ ειδικοποιημένου ημιρυμουλκούμενου οχήματος κατηγορίας Ο4 τριών αξόνων: 40.000 kg,

ζζ) ΜΑΜΦΟ ειδικοποιημένου ημιρυμουλκούμενου οχήματος κατηγορίας Ο4 τεσσάρων αξόνων: 46.000 kg,

ηη) ΜΑΜΦΟ αρθρωτού οχήματος κατηγορίας Ν3 και ειδικοποιημένου ημιρυμουλκούμενου οχήματος κατηγορίας Ο4: 56.000 kg,

θθ) Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άξονα, ανεξάρτητου ή μέρος συνόλου πολλαπλών αξόνων, ίσο με 11.500 kg και κινητήριου ίσο με 13.000 kg.

PreviousNext