οχήματα ειδικού σκοπού

Κάθε πέντε χρόνια απαιτείται να περνάνε από έλεγχο τεχνικής επάρκειας όλα τα μηχανήματα έργου.