οχήματα ειδικού σκοπού

Ποια είναι τα 50 οχήματα ειδικής χρήσης - ειδικού σκοπού

Συμπληρώθηκε σήμερα, 21/1/21, από το υπ. Μεταφορών ο πίνακας των οχημάτων ειδικής χρήσης – ειδικού σκοπού που ταξινομούνται ως Μ. Ε. (Μηχάνημα Έργου

Έλεγχος Τεχνικής Επάρκειας Μηχανημάτων Έργων

Όλα τα Μηχανήματα Έργου υπόκεινται υποχρεωτικά σε περιοδικό έλεγχο τεχνικής επάρκειας κάθε πέντε (5) έτη, μετά την Έκδοση αρχικής άδειας Μ.Ε. Αυτό
Κάθε πέντε χρόνια απαιτείται να περνάνε από έλεγχο τεχνικής επάρκειας όλα τα μηχανήματα έργου.

Έλεγχος Τεχνικής Επάρκειας Μηχανημάτων Έργων

Όλα τα Μηχανήματα Έργου υπόκεινται υποχρεωτικά σε περιοδικό έλεγχο τεχνικής επάρκειας κάθε πέντε (5) έτη, μετά την Έκδοση αρχικής άδειας Μ.Ε. Αυτό

Φίλτρα