Τροχοί & TIR

Μισθώσεις εκπαιδευτικών οχημάτων

Διευκρινίσεις για τα εκπαιδευτικά οχήματα με χρηματοδοτική μίσθωση παρείχε το υπ. Υποδομών και Μεταφορών σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων ιδιοκτητών σχολών εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών. Διευκρινίζετα
Πέμπτη 10/09/2020 - 12:45
Κοινοποίηση στα Social Media

Διευκρινίσεις για τα εκπαιδευτικά οχήματα με χρηματοδοτική μίσθωση παρείχε το υπ. Υποδομών και Μεταφορών σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων ιδιοκτητών σχολών εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών.

Διευκρινίζεται ότι:

1. Οι δύο βασικές κατηγορίες χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι:

  • Οι χρηματοδοτικές ή κεφαλαιουχικές μισθώσεις.

  • Οι λειτουργικές ή διαχειριστικές μισθώσεις.

Οι σύγχρονες συνθήκες επέβαλαν την ανάπτυξη νεότερων και ειδικότερων μορφών Leasing. Σε αυτές τις μορφές αναφέρεται η σχετική εγκύκλιος μεταξύ των εταιρειών Leasing και Σχολών Οδηγών και μόνο.

2. Τα εκπαιδευτικά οχήματα ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στην κατοχή της εκάστοτε Σχολής Οδηγών που τα χρησιμοποιεί.

Σημειώνεται, επίσης, πως άδειες κυκλοφορίας εκπαιδευτικών οχημάτων, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνον των αναγκών της μέλλουσας να λειτουργήσει σχολής οδηγών, χορηγούνται χωρίς τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τις ειδικές διατάξεις για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, εφόσον καταβληθούν οι προβλεπόμενες από τις ειδικές διατάξεις οικονομικές επιβαρύνσεις»… Οπότε η μίσθωση εκπαιδευτικού οχήματος μεταξύ Σχολών Οδηγών δεν επιτρέπεται.

PreviousNext