Νέα κατάταξη παραβάσεων για ωράρια – ταχογράφους

Τρί, 12/04/2022 - 16:21

Αρκετές είναι οι παραβάσεις ωραρίων που βρίσκονται στην κατηγορία των «πλέον σοβαρών παραβάσεων» σύμφωνα με τη νεότερη υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο σημερινό ΦΕΚ 1765/Β/12-04-22. Η κατάταξη στους πίνακες ορίζεται με τα αρχικά των λέξεων ως εξής:

ΠΣΠ= Πλέον Σοβαρή Παράβαση/ ΛΣΠ= Λίαν Σοβαρή Παράβαση/ ΣΠ= Σοβαρή Παράβαση/ ΕΠ= Ελαφρά Παράβαση