Τροχοί & TIR

Νέα κατηγορία δικαιούχων μειωμένου κομίστρου στα λεωφορεία  

Στους έχοντες δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο κόμιστρο στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ και του ΟΑΣΘ προστίθενται τώρα και οι καταρτιζόμενοι των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκ
Τρίτη 03/08/2021 - 08:00
Κοινοποίηση στα Social Media
50% έκπτωση στο εισιτήριο του ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ

Στους έχοντες δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο κόμιστρο στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ και του ΟΑΣΘ προστίθενται τώρα και οι καταρτιζόμενοι των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το μειωμένο κόμιστρο αφορά στους καταρτιζόμενους που ικανοποιούν τα παρακάτω κριτήρια: α) Έχουν ηλικία έως 22 ετών. β) Δεν εμπίπτουν σε κάποια άλλη κατηγορία που παρέχει δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο ή με πλήρη απαλλαγή, για την οποία να είναι σε ισχύ ανάλογη κοινή υπουργική απόφαση.

Οι παραπάνω δικαιούχοι απαλλάσσονται κατά το ήμισυ (50%) από την καταβολή της τιμής του καθορισθέντος κομίστρου για τη διάρκεια του έτους 2022. Το δικαίωμα μειωμένου κομίστρου μετακίνησης εξασφαλίζεται με τη διάθεση καρτών μετακίνησης / δελτίων ειδικού εισιτηρίου από τους Ο.Α.Σ.Α. και Ο.Α.Σ.Θ. 

Αυτό σημαίνει ότι, για τη μετακίνησή τους με μειωμένο κόμιστρο, απαιτείται η έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι προσωποποιημένες ηλεκτρονικές κάρτες μετακίνησης, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους δικαιούχους κατόχους τους, με χρήση του εξοπλισμού έκδοσης, πώλησης, επαναφόρτισης, επικύρωσης και έλεγχο του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου, που έχει εγκατασταθεί σε οχήματα, σταθμούς και στάσεις του δικτύου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. και δύνανται να αντικατασταθούν σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ή δυσλειτουργίας. 

 

PreviousNext