Δεκτό έγινε από το υπ. Μεταφορών το αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Μικρών Φορτηγών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως (ΠΟΕΜΙΦΑ) για την παράταση της προθεσμίας για απόκτηση άδειας οδικού μεταφορέα από πρώην νομαρχιακούς μεταφορείς.

Υπενθυμίζεται ότι στις 30/6/16 έληξε η προθεσμία που δόθηκε στους νομαρχιακούς μεταφορείς, για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα και αντικατάσταση του εντύπου της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος τους ώστε να αναγράφει «Εθνικές» ή «Εθνικές και Διεθνείς» μεταφορές. Η υποχρέωση αφορά τους νομαρχιακούς μεταφορείς κάθε κατηγορίας, όπως κατόχους ΦΔΧ του ν.1073/1980, του ν.δ.531/1970 και κατόχους νομαρχιακών βυτιοφόρων μεταφοράς λυμάτων.

Η νέα προθεσμία που δόθηκε ορίστηκε η 31/12/16.