Τροχοί & TIR

Νέος Κανονισμός Ωραρίων, Παραβάσεων και Κυρώσεων

Επικαιροποίηση των παραβάσεων με νέα κατηγοριοποίηση του βαθμού σοβαρότητας της καθεμιάς.
Παρασκευή 31/05/2024 - 12:40
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποίησε με σημερινή ημερομηνία (31.05.24) τους κανονισμούς ΕΕ που αφορούν τις διατάξεις για την εφαρμογή των ωραρίων οδήγησης/ ανάπαυσης, τις παρεκκλίσεις (νόμιμη υπέρβαση ωραρίων), τη λειτουργία του ταχογράφου, την παροχή στοιχείων προς τις αρχές ελέγχου και ακόμη:

Επικαιροποίηση των παραβάσεων με νέα κατηγοριοποίηση του βαθμού σοβαρότητας της καθεμιάς. Η κατηγοριοποίηση παραμένει στις 4 βαθμίδες ως εξής: Ιδιαιτέρως Σοβαρή Παράβαση (ΙΣΠ), Πολύ Σοβαρή Παράβαση (ΠΣΠ), Σοβαρή Παράβαση (ΣΠ) και Ελαφρά Παράβαση (ΕΠ).

Ακολουθεί η λίστα των παραβάσεων σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση:

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τον παραπάνω κανονισμό το αργότερο έως τις 14Φεβρουαρίου 2025.

PreviousNext