Νέος Πρόεδρος στον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου

Πέμ, 27/07/2023 - 15:32
Φωτό: Λιμάνι Λαυρίου

Κατόπιν της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. την 17/7/2023, ο κ. Νικόλαος Γιαμπανάς εξελέγη νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σε αντικατάσταση άλλου ανακληθέντος μέλους.

Ακολούθως, στη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΛ ΑΕ την 24 Ιουλίου 2023, ο κ. Γιαμπανάς εξελέγη ομόφωνα Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού.

Κατόπιν αυτών η σύνθεση του Δ.Σ. του ΟΛΛ ΑΕ έχει ως εξής:

  1. Γιαμπανάς Νικόλαος του Παναγιώτη, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη εκτελεστικό Μέλος
  2. Βακόνδιος Γεώργιος του Αντωνίου, Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  3. Καλλιανού Άννα-Μαρία του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  4. Παπασταυρόπουλος Σταύρος του Παναγιώτη, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  5. Παρασκευής Ιωάννης του Θεοδώρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  6. Λεμονάκης Δημήτριος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  7. Ρουμπάνης Γεώργιος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  8. Σερέλης Χρήστος του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος