Με την απόφαση 59414/3198/2020 του υπ. Μεταφορών καθορίζονται νέες διαδικασίες για την έκδοση έγκρισης τύπου βαλβίδων και άλλου εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στη συμφωνία ADR και αφορά τους φορείς ελέγχου, οι οποίοι εμπλέκονται στη χορήγηση και την ισχύ της έγκρισης τύπου των βαλβίδων. Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών απαιτήσεων μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην παραπάνω απόφαση.