Τροχοί & TIR

Ο αριθμός των αδειών με Αλβανία. Πότε δεν χρειάζεται η άδεια

Ανακοινώθηκε από το υπ. Μεταφορών η ποσόστωση των αδειών διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών Ελλάδας-Αλβανίας, όπως συμφωνήθηκε κατά τη συνάντηση της Μικτής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών Ελλάδας –
Δευτέρα 17/07/2023 - 17:01
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου

Ανακοινώθηκε από το υπ. Μεταφορών η ποσόστωση των αδειών διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών Ελλάδας-Αλβανίας, όπως συμφωνήθηκε κατά τη συνάντηση της Μικτής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών Ελλάδας – Αλβανίας.

Συγκεκριμένα, η ποσόστωση διαμορφώθηκε ως εξής: 

- 1.500 άδειες πολλαπλών διαδρομών 

- 1.200 άδειες μονής διαδρομής

Χωρίς έντυπο άδειας 

Διευκρινίστηκε, επίσης, ότι η απελευθέρωση των υπό διαμετακόμιση (τράνζιτ) μεταφορών, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης Σταθεροποίησης μεταξύ της Ε.Ε. και το Πρωτόκολλο 5 αυτής σχετικά με τις χερσαίες μεταφορές και της Αλβανίας, ισχύει ως εξής: 

- για τις μεταφορές από μεταφορέα εγκατεστημένο στην Αλβανία, εμπορευμάτων υπό καθεστώς διαμετακόμισης, από την Αλβανία μέσω του εδάφους της Κοινότητας, με προορισμό τρίτη χώρα ή εμπορευμάτων από τρίτη χώρα με προορισμό την Αλβανία· και 

- για τις μεταφορές, από μεταφορέα εγκατεστημένο στην Κοινότητα, εμπορευμάτων υπό καθεστώς διαμετακόμισης μέσω του εδάφους της Αλβανίας από ή προς κράτος μέλος της Κοινότητας 

Οι ανωτέρω μεταφορές διενεργούνται χωρίς έντυπο άδειας. 

Σημειώνεται ότι τα έντυπα αδειών πολλαπλών διαδρομών για τα ΦΔΧ θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα με τα στοιχεία των οχημάτων του συνδυασμού της μεταφοράς δηλαδή του μηχανοκίνητου οχήματος και του ρυμουλκούμενου. Επειδή οι επιχειρήσεις μπορεί να διαθέτουν περισσότερα του ενός ρυμουλκούμενα οχήματα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να καταγράφονται στο έντυπο της άδειας, σε περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιείται ρυμουλκούμενο όχημα άλλο από αυτό που αναφέρεται στο έντυπο της άδειας, τότε το εν λόγω όχημα θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο φορέα έγγραφο, το οποίο υποχρεούται να φέρει η επιχείρηση και στο οποίο αναγράφονται όλα τα ρυμουλκούμενα οχήματα που ανήκουν στην επιχείρηση. 

Η ρύθμιση στοχεύει στην αποφυγή ενδεχόμενων παραβάσεων κατά τη συμπλήρωση των εντύπων και στη διευκόλυνση του ελέγχου αυτών. 

Ακολουθεί δείγμα του εντύπου – καταλόγου των ρυμουλκούμενων οχημάτων, το οποίο αποτελεί και Παράρτημα του Πρωτοκόλλου της Μικτής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών.

PreviousNext