Τροχοί & TIR

Ο εξοπλισμός των αιθουσών εξετάσεων και ο έλεγχος των υποψηφίων

Μετά και την τελευταία προθεσμία που έθεσε το υπ. Μεταφορών, θα πρέπει τα εξεταστικά κέντρα υποψήφιων οδηγών όλων των Περιφερειών της χώρας να διαθέτουν αίθουσες εξέτασης πλήρως εξοπλισμένες για τον
Κυριακή 22/10/2023 - 10:00
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό: Περιφέρεια Αττικής

Μετά και την τελευταία προθεσμία που έθεσε το υπ. Μεταφορών, θα πρέπει τα εξεταστικά κέντρα υποψήφιων οδηγών όλων των Περιφερειών της χώρας να διαθέτουν αίθουσες εξέτασης πλήρως εξοπλισμένες για τον εντοπισμό παραβατών.

Αναλυτικότερα, τα εξεταστικά κέντρα πρέπει να φέρουν τον παραπάνω εξοπλισμό: 

α) με φορητή συσκευή με την οποία ανιχνεύεται οποιαδήποτε μορφή ασύρματης επικοινωνίας, η οποία χρησιμοποιείται από τους επιτηρητές κατά την είσοδο των υποψηφίων στην αίθουσα των εξετάσεων, καθώς και κατά τη διάρκεια της εξέτασης, 

β) με φορητή κάμερα με αποσπώμενη κάρτα μνήμης, με την οποία πραγματοποιείται στιγμιαία λήψη φωτογραφίας κάθε υποψηφίου κατά την είσοδό του στο εξεταστικό κέντρο, πριν από την έναρξη της διαδικασίας θεωρητικής εξέτασης και 

Φωτό: Περιφέρεια Αττικής

γ) με οθόνη, η οποία αναπαράγει οπτικοακουστικό υλικό για την ενημέρωση των υποψηφίων σχετικά με τη διαδικασία της θεωρητικής εξέτασης, τις απαγορεύσεις και τις κυρώσεις που καθορίζονται με την απόφαση της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 30 πριν από την έναρξη της θεωρητικής εξέτασης. 

Έλεγχος ταυτοπροσωπίας 

Πριν από την έναρξη της θεωρητικής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών και οδηγών διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας σε δύο στάδια: 

α) Σε πρώτο στάδιο από τους επιτηρητές της θεωρητικής εξέτασης βάσει των προσωπικών στοιχείων του υποψηφίου, όπως εμφανίζονται στην οθόνη των υπολογιστών που βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο, στο Δ.Ε.Ε. Ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή αναγραφή των προσωπικών του στοιχείων στα έγγραφα. Αν, κατά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας, διαπιστωθούν διαφορές στα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων, όπως αναγραμματισμός ονόματος, ο υποψήφιος αποβάλλεται από τη διαδικασία θεωρητικής εξέτασης με μέριμνα του υπευθύνου της αίθουσας. Ο υποψήφιος που αποβάλλεται από τη διαδικασία έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση διόρθωσης των προσωπικών του στοιχείων στον φορέα εξετάσεων, ο οποίος, μετά από τη διόρθωση, επαναπρογραμματίζει τη συμμετοχή του υποψηφίου στη θεωρητική εξέταση. 

β) Σε δεύτερο στάδιο, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Για την εισαγωγή τους στο εξεταστικό σύστημα, οι υποψήφιοι κάνουν χρήση ψηφιακών διαπιστευτηρίων. Η αυθεντικοποίηση των υποψηφίων γίνεται κατόπιν επιλογής ενός από τους τρόπους που προβλέπονται. 

Αν, κατά τη διενέργεια των ελέγχων ταυτοπροσωπίας ή κατόπιν άσκησης ελέγχου από τους επόπτες του Μητρώου Εποπτών, διαπιστωθεί απόπειρα τέλεσης ή τέλεση πλαστογραφίας ή παραπλάνησης των επιτηρητών της θεωρητικής εξέτασης ή των εποπτών ως προς την ταυτότητα του υποψηφίου, ή αν ο υποψήφιος καταλαμβάνεται να υποβοηθείται με οποιοδήποτε τρόπο, ή να παραβαίνει τις υποχρεώσεις, ο υποψήφιος αποβάλλεται από τη διαδικασία θεωρητικής εξέτασης.

PreviousNext