Η αδυναμία οριστικοποίησης μιας συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας ΑΡΧΙΚΟΝ – η οποία είχε αρχικά επιλεγεί – και της κοινοπραξίας ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ και Goldair, έφερε τον όμιλο Μυτιληναίο να αναλαμβάνει αυτός την κατασκευή των υποδομών του Θριάσιου Εμπορευματικού Κέντρου (ΘΕΚ).

Όπως έχει αναλυτικά περιγράψει αυτές τις υποδομές ρεπορτάζ του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & TIR (τεύχος Δεκεμβρίου 2018 σελ. 12-14) πρόκειται για μια σειρά πολλών και διαφορετικών κατασκευών (αποθήκες ξηρών φορτίων, αποθήκες ψυχόμενων φορτίων, σιδηροδρομικές συνδέσεις, δίκτυα ύδρευσης, βιολογικοί καθαρισμοί, parking φορτηγών κ.α.), οι οποίες χωρίζονται σε δυο φάσεις ως προς τον χρόνο εκτέλεσής τους. Η ολοκλήρωση των έργων θα απαιτήσει περίοδο 6 ετών.