Τροχοί & TIR

ΟΑΣΑ: Διαγωνισμός 400 εκατ. για υπηρεσίες μεταφορών με αστικά λεωφορεία

Εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του ΟΑΣΑ τα τεύχη δημοπράτησης και διενέργειας διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Επιβατικών Με
Δευτέρα 16/10/2023 - 12:30
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου

Εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του ΟΑΣΑ τα τεύχη δημοπράτησης και διενέργειας διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Επιβατικών Μεταφορών με Αστικά Λεωφορεία στην Ανατολική & Δυτική Αττική.

Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η οικονομικότερη προσφορά, συνολικού ποσού 400.335.797,31 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 13%), το οποίο αναλύεται σε ποσό 384.938.266,64 (πλέον Φ.Π.Α. 13%) και ποσό 15.397.530,67 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 13%) για δικαίωμα προαίρεσης, συνολικής διάρκειας οκτώ ετών.

PreviousNext