Τροχοί & TIR

Οδηγοί Σχολικών: Εκτός βαρέων και ανθυγιεινών

Με έγγραφό τους προς τον eΕΦΚΑ οι οδηγοί σχολικών λεωφορείων καταγγέλλουν την απένταξή τους και τη μη υπαγωγή τους από τις 4-3-2020, στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και εξηγούν το
Τρίτη 16/01/2024 - 14:03
Κοινοποίηση στα Social Media

Με έγγραφό τους προς τον eΕΦΚΑ οι οδηγοί σχολικών λεωφορείων καταγγέλλουν την απένταξή τους και τη μη υπαγωγή τους από τις 4-3-2020, στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και εξηγούν τους λόγους για τους οποίους οι οδηγοί σχολικών λεωφορείων πρέπει να συνεχίσουν να ασφαλίζονται στον ΚΒΑΕ (βαρέα και ανθυγιεινά). 

Επικαλούνται, μάλιστα, οι οδηγοί τον συνήγορο του πολίτη, ο οποίος έχει αποστείλει τη γνωμάτευση στον ΕΦΚΑ, καθώς και πέντε αποφάσεις του 30ου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες έκριναν υπέρ αυτών (των οδηγών).

Ως προς την καθημερινότητά τους ως επαγγελματίες, μεταξύ άλλων, αναφέρουν:

«Οι οδηγοί σχολικών είναι εργαζόμενοι μειωμένου ωραρίου, με αποτέλεσμα να μην έχουμε έναν αξιοπρεπή μισθό που να καλύπτει το κόστος ζωής μας. Επίσης εάν δείτε την Υ.Α. του 2011 οι καθαριστές λεωφορείων υπάγονται και αυτοί στον ΚΒΑΕ και ενώ κανένα εκπαιδευτήριο ή παιδικός σταθμός δεν διαθέτει πλυντήριο λεωφορείων ή δεν καλύπτει τα έξοδα για πλύσιμο λεωφορείων υπεύθυνοι για την καθαριότητά τους είναι οι ίδιοι οι οδηγοί, παρόλα αυτά το γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ θέλει να μας εξαιρέσει τεχνηέντως και παρανόμως. Όχι μόνο έχουμε την ευθύνη για μικρά παιδιά, όχι μόνο είμαστε εκτεθειμένοι σε ασθένειες λόγω της μικρής ηλικίας των επιβατών μας, αλλά είμαστε υπεύθυνοι ακόμα και να καθαρίζουμε τους εμετούς και τα ούρα τους πολλές φορές. Και επειδή από υπαλλήλους του υπουργείου ακούσαμε αρκετές φορές ότι είμαστε μειωμένου ωραρίου, έχουμε να σας αναφέρουμε ότι όποτε χρειάζεται, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, πρέπει να είμαστε διαθέσιμοι είτε για εκπαιδευτικές εκδρομές, είτε για δραστηριότητες, είτε για συνεργεία επισκευής, είτε για ΚΤΕΟ είτε για διάφορες δουλειές που τυχόν χρειαστούν οι εργοδότες μας. Ουσιαστικά είμαστε εργαζόμενοι οι οποίοι είναι δεσμευμένοι για 12 με 14 ώρες την ημέρα και πληρωνόμαστε σαν μειωμένου ωραρίου ή στην καλύτερη περίπτωση με οκτάωρο». 

Τι λέει ο ΕΦΚΑ

Ο ΕΦΚΑ από την πλευρά του επικαλείται σχετικό απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με το οποίο «το «επάγγελμα οδικού μεταφορέα επιβατών» ορίζεται ως «η δραστηριότητα κάθε επιχείρησης που εκτελεί με λεωφορεία μεταφορές επιβατών παρεχόμενες στο κοινό ή σε ορισμένες κατηγορίες χρηστών έναντι κομίστρου καταβαλλόμενου από τον επιβάτη ή τον διοργανωτή της μεταφοράς. Για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις χορηγείται, μετά τον έλεγχο εκπλήρωσης συγκεκριμένων προϋποθέσεων, Άδεια Οδικού Μεταφορέα Επιβατών, ενώ τα λεωφορεία που χρησιμοποιούνται για το μεταφορικό έργο χαρακτηρίζονται στην άδεια κυκλοφορίας τους ως Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης.

Στον ανωτέρω ορισμό δεν συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις που το κύριο αντικείμενό τους δεν είναι οι επιβατικές μεταφορές, αλλά εκτελούν το συγκεκριμένο έργο στο πλαίσιο της διευκόλυνσης του έργου τους (π.χ. Μεταφορά Προσωπικού, μεταφορά μαθητών με σχολικά λεωφορεία κ.λ.π.) χωρίς τη χρέωση κομίστρου.

Στις περιπτώσεις αυτές τα λεωφορεία χαρακτηρίζονται ως Λεωφορεία Ιδιωτικής Χρήσης και δεν απαιτείται η εκπλήρωση των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα επιβατών που τίθενται στον κανονισμό 1071/2009».

Μετά την παραπάνω διευκρίνιση του υπ. Μεταφορών, ο ΕΦΚΑ καταλήγει:

«Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και προς ενιαία αντιμετώπιση από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες οι οδηγοί των σχολικών λεωφορείων και σχολικών πούλμαν δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 51 του Α΄ Εδαφίου του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων».

PreviousNext