Τροχοί & TIR

Οι αλλαγές στον χρόνο εργασίας οδηγών φορτηγών και τουριστικών λεωφορείων

Διευκολύνεται πρακτικά η υποχρέωση των εργοδοτών οδηγών φορτηγών και τουριστικών λεωφορείων να δηλώνουν τον εργασιακό χρόνο των οδηγών, καθώς με τον νέο εργασιακό νόμο αποκτούν χρονικό περιθώριο 15
Τρίτη 22/06/2021 - 10:12
Κοινοποίηση στα Social Media

Διευκολύνεται πρακτικά η υποχρέωση των εργοδοτών οδηγών φορτηγών και τουριστικών λεωφορείων να δηλώνουν τον εργασιακό χρόνο των οδηγών, καθώς με τον νέο εργασιακό νόμο αποκτούν χρονικό περιθώριο 15 ημερών να δηλώσουν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τις όποιες μεταβολές επέρχονται στον χρόνο εργασίας και τις υπερωρίες των οδηγών.

Επιπλέον, στον νέο νόμο γίνεται αναφορά μόνο στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς που καθορίζουν τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης των οδηγών, στη βάση των οποίων θα πρέπει οι εργοδότες να υποβάλλουν τις παραπάνω μεταβολές, ενώ δεν γίνεται καμιά αναφορά στο βιβλίο δρομολογίων για την τύχη του οποίου (κατάργηση ή διατήρησή του) θα ακολουθήσει σχετική απόφαση του υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 78 παράγραφος β, ορίζεται ότι:

«β. Ο εργοδότης που απασχολεί οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων τα οποία είναι κατασκευασμένα ή διαμορφωμένα με μόνιμο τρόπο και κατάλληλα για τη μεταφορά άνω των εννέα ατόμων, καθώς και Υπεραστικά και Αστικά ΚΤΕΛ που απασχολούν οδηγούς λεωφορείων και έχουν Κανονισμό Εργασίας, που διέπονται από τους Κανονισμούς (Ε.Κ.) 561/2006 και (Ε.Κ.) 165/2014, υποχρεούνται να καταχωρούν κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και τη νόμιμη κατά τη νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ δεκαπέντε (15) ημέρες μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας. Όταν διαπιστώνεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή υπερωριακή απασχόληση, χωρίς αυτή να έχει καταχωρηθεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ 15 ημέρες μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας, επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011».

Και σε άλλο σημείο, στο επόμενο άρθρο 79 του νέου νόμου (παράγραφος ζ) ορίζεται ότι θα ακολουθήσει σχετική απόφαση του υπουργείου Εργασίας για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, όπως «η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 78».

Ψηφιακή κάρτα - Βιβλίο δρομολογίων

Εδώ να σημειώσουμε πως σε όλη την Ευρώπη οι ώρες οδήγησης/ ανάπαυσης των οδηγών καθορίζονται από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς 561/2006 και 165/2014 και στη βάση αυτών γίνονται οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους της Ε.Ε.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφέρουμε την καθιέρωση της ψηφιακής κάρτας που ισχύει για όλους τους εργαζόμενους. Όμως, στην περίπτωση των οδηγών φορτηγών και λεωφορείων η ψηφιακή κάρτα θα μπορούσε να έχει εφαρμογή στις εμπορικές και άλλε επιχειρήσεις που διαθέτουν Ι.Χ. Φορτηγά ή Ι.Χ. Λεωφορεία, οι οδηγοί των οποίων ακολουθούν συνήθως συγκεκριμένα ωράρια εργασίας.

Η ψηφιακή κάρτα για τους οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης κρίνεται μη εφαρμόσιμη. Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι οδηγοί οχημάτων Δημοσίας Χρήσης εκκινούν δρομολόγια από διαφορετικά σημεία και σε διαφορετικές ώρες.

Ανεξάρτητα από την ψηφιακή κάρτα, Στην Ελλάδα, όπως επίσης είναι γνωστό εξακολουθεί να ισχύει το βιβλίο δρομολογίων (καθιερώθηκε με νόμο το 1938) στο οποίο πρέπει ο οδηγός να γράφει το 8ωρο που θα δουλέψει, καθιστώντας έτσι τον εργοδότη κατ’ εξακολούθηση «παράνομο», γιατί βέβαια στις σημερινές συνθήκες εργασίας των επαγγελματιών οδηγών, είναι πρακτικά δύσκολο έως αδύνατο να εφαρμόζεται ωράριο με ώρα έναρξης και ώρα λήξεως.

Άλλωστε, αυτός είναι και ο λόγος καθιέρωσης των κοινοτικών κανονισμών που προβλέπουν διαφορετικά δρομολόγια με άλλες ώρες εκκίνησης κ.λπ., περιλαμβάνοντας όμως την αυστηρή διάταξη της τυχόν παραβίασης των ωρών οδήγησης/ ανάπαυσης για την οποία παραβίαση προβλέπονται εξοντωτικά πρόστιμα μέχρι και 10.000 ευρώ.

Αλλά την ίδια στιγμή στην Ελλάδα ισχύει και το βιβλίο δρομολογίων για το οποίο προβλέπονται, επίσης, αυστηρές κυρώσεις, καθώς η μη τήρησή του συνιστά σημαντική παράβαση με βάση τη σχετική κατηγοριοποίηση των παραβάσεων.

Και επειδή οι κοινοτικοί κανονισμοί δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν μονομερώς από την Ελλάδα, απομένει να δούμε, αν στην αναμενόμενη εφαρμοστική απόφαση του υπ. Εργασίας θα διατηρείται ή θα καταργείται το βιβλίο δρομολογίων και πως θα χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Πλήρες ρεπορτάζ με όλες τις εξελίξεις θα διαβάσετε στο περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR της 1ης Ιουλίου.

PreviousNext