Τροχοί & TIR

Οι εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδας τον Φεβρουάριο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Αυξήθηκαν οι εισαγωγές, μειώθηκαν οι εξαγωγές
Παρασκευή 05/04/2024 - 13:44
Κοινοποίηση στα Social Media

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2024 ανήλθε στο ποσό των 6.997,8 εκατ. ευρώ (7.531,0 εκατ. δολάρια) έναντι 6.746,7 εκατ. ευρώ (7.207,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2023 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 3,7%

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 389,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,1%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 407,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,6%, σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2023.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2024 ανήλθε στο ποσό των 3.963,9 εκατ. ευρώ (4.291,8 εκατ. δολάρια) έναντι 4.482,8 εκατ. ευρώ (4.817,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2023 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 11,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2024 παρουσίασε μείωση κατά 54,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 1,8% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2024 παρουσίασε μείωση κατά 11,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,4%, σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2023.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2024 ανήλθε σε 3.033,9 εκατ. ευρώ (3.239,2 εκατ. δολάρια) έναντι 2.263,9 εκατ. ευρώ (2.389,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 34,0%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2024 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 443,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 24,1%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 418,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 22,7% σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2023.

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 ανήλθε στο ποσό των 13.584,3 εκατ. ευρώ (14.691,8 εκατ. δολάρια) έναντι 13.737,7 εκατ. ευρώ (14.713,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2023, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 1,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 234,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 235,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,5%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 ανήλθε στο ποσό των 7.970,0 εκατ. ευρώ (8.673,3 εκατ. δολάρια) έναντι 8.996,5 εκατ. ευρώ (9.693,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2023, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 11,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 307,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,2% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 259,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,4%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 ανήλθε σε 5.614,3 εκατ. ευρώ (6.018,5 εκατ. δολάρια) έναντι 4.741,2 εκατ. ευρώ (5.020,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 18,4%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 541,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14,6% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 494,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,3%.

PreviousNext