Τροχοί & TIR

Οι εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδας τον Οκτώβριο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2023 ανήλθε στο ποσό των 7.214,3 εκατ. ευρώ (7.597,2 εκατ. δολάρια) έναντι 8.955,8 εκατ. ευρώ (8.773,3
Παρασκευή 08/12/2023 - 14:57
Κοινοποίηση στα Social Media

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2023 ανήλθε στο ποσό των 7.214,3 εκατ. ευρώ (7.597,2 εκατ. δολάρια) έναντι 8.955,8 εκατ. ευρώ (8.773,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 19,4%. 

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Οκτώβριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 362,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,5%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Οκτώβριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 207,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,9%, σε σχέση με τον μήνα Οκτώβριο 2022.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023 ανήλθε στο ποσό των 68.675,2 εκατ. ευρώ (73.970,7 εκατ. δολάρια) έναντι 78.262,0 εκατ. ευρώ (82.123,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 12,2%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.690,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,2% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.577,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,0%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022. 

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023 ανήλθε στο ποσό των 42.867,5 εκατ. ευρώ (46.447,5 εκατ. δολάρια) έναντι 46.143,8 εκατ. ευρώ (48.675,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 7,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 129,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 216,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,7%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022. 

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023 ανήλθε σε 25.807,7 εκατ. ευρώ (27.523,2 εκατ. δολάρια) έναντι 32.118,2 εκατ. ευρώ (33.448,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 19,6%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.561,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,9% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.361,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,1%. 

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2023 ανήλθε στο ποσό των 4.421,3 εκατ. ευρώ (4.684,1 εκατ. δολάρια) έναντι 4.849,4 εκατ. ευρώ (4.779,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 8,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Οκτώβριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 41,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 1,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Οκτώβριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 48,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,6%, σε σχέση με τον μήνα Οκτώβριο 2022. 

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Οκτώβριο 2023 ανήλθε σε 2.793,0 εκατ. ευρώ (2.913,1 εκατ. δολάρια) έναντι 4.106,4 εκατ. ευρώ (3.994,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 32,0%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Οκτώβριο 2023 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 320,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,7%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Οκτώβριο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 159,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,8% σε σχέση με τον μήνα Οκτώβριο 2022. 

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι(1) , βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά. 

PreviousNext