Για την Πέμπτη, 12/11/20, έχουν προγραμματιστεί από την Περιφέρεια Αττικής οι εξετάσεις υποψηφίων οδηγών για την απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) 6ης περιόδου, έτους 2020, χωρίς μέχρι σήμερα (6/11/20) να έχει ανακοινωθεί η αναβολή τους λόγω των μέτρων.

Έτσι το πρόγραμμα των εξετάσεων ακολουθεί τον παρακάτω πίνακα:

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα ( Αμφιθέατρο, υπόγεια αίθουσα) και οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο την προγραμματισμένη ώρα έναρξης των εξετάσεων. Υποψήφιος που παρουσιάζεται καθυστερημένα και μετά τη διανομή των φύλλων εξέτασης, αποκλείεται από τις εξετάσεις και θεωρείται μη προσελθών. Για την είσοδό τους στην αίθουσα όπου διενεργούνται εξετάσεις επιδεικνύουν στην επιτροπή διεξαγωγής εξετάσεων:

α. Την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο των στοιχείων ταυτότητάς τους, όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/99,ΦΕΚ99,τΑ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ή την βεβαίωση εγγραφής τους (για πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε.) ή την άδεια παραμονής τους (για πολίτες κράτους εκτός Ε.Ε.).

β. Ισχύουσα κοινοτικού τύπου άδεια οδήγησης ή βεβαίωση περί κατάθεσης δικαιολογητικών για την ανανέωσή της.

γ. Το πρωτότυπο πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) που κατέχουν, εφόσον συμμετέχουν σε εξετάσεις ανανέωσης ή επέκτασης.

δ. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, διαστάσεων 40Χ60 mm, τυπωμένη σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί, χωρίς τη χρήση τεχνολογίας ink-jet ή laser, η οποία επικολλάται στην αίτηση εκτύπωσης που κάθε υποψήφιος συμπληρώνει ενώπιον της επιτροπής εξετάσεων.

Επισημαίνεται ότι υποψήφιος που παρουσιάζεται την προγραμματισμένη ημέρα των γραπτών εξετάσεων, χωρίς τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας ή των προϋποθέσεων συμμετοχής του στις εξετάσεις, αποκλείεται της εξέτασης και θεωρείται μη προσελθών. Κάθε υποψήφιος Θα πρέπει να φέρει μαζί του στυλό διαρκείας χρώματος μπλε ή μαύρο. Σημειώσεις, βοηθήματα, βιβλία, και κάθε είδους ηλεκτρονικές συσκευές απαγορεύονται να μεταφέρονται στην αίθουσα των εξετάσεων.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι θα πρέπει από σήμερα να επικοινωνούν είτε με τη σχολή τους είτε με την Π.Ε. Πειραιώς στο τηλέφωνο 213 1603120 για το ενδεχόμενο της αναβολής των εξετάσεων.