Οι εξετάσεις για ADR στην Πάτρα

Τρί, 07/09/2021 - 13:12

Προκηρύχθηκαν από τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας οι γραπτές εξετάσεις της 5ης Περιόδου 2021, για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR).

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν ως εξής:

Ως πρώτη ημερομηνία των εξετάσεων ορίζεται η Δευτέρα 04-10-2021. Λόγω των περιοριστικών μέτρων ενάντια στον κορωνοϊό και επομένως τη μειωμένη χωρητικότητα της αίθουσας, ο αριθμός των ημερών που θα διαρκέσουν οι εξετάσεις εξαρτάται από τον αριθμό των υποψηφίων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα καθοριστεί αφού προσκομιστούν οι τελικές καταστάσεις των υποψηφίων.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων (ισόγειο) της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας (Σταγείρων αρ. 23, Πάτρα).

Οι ΣΕΚΟΟΜΕΕ οφείλουν να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας οριστικές καταστάσεις των υποψηφίων καθώς και των συνημμένων σ’ αυτές δικαιολογητικών έως και τη Δευτέρα 27-09-2021.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι, για να τους επιτραπεί η συμμετοχή τους στις εξετάσεις επιδεικνύουν στην Επιτροπή εισερχόμενοι στην αίθουσα εξετάσεων:

α. Την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο των στοιχείων ταυτότητάς τους, όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/99, ΦΕΚ 99/Α/1999) ή τη βεβαίωση εγγραφής τους (για πολίτες κράτους-μέλους της ΕΕ) ή την άδεια παραμονής τους (για πολίτες κράτους εκτός ΕΕ).

β. Ισχύουσα κοινοτικού τύπου άδεια οδήγησης καθώς και βεβαίωση περί κατάθεσης δικαιολογητικών για την ανανέωσή της.

γ. Ισχύουσα κοινοτικού τύπου άδεια οδήγησης καθώς και άδεια παραμονής για πολίτες από κράτος μη μέλους ΕΕ.

δ. Το πρωτότυπο πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης που κατέχουν, εφόσον συμμετέχουν σε εξετάσεις ανανέωσης ή επέκτασης.

ε. Φωτογραφία διαβατηρίου σε ψηφιακή μορφή (αποθηκευμένη σε CD). Το αρχείο θα είναι τύπου xxx.jpg (όπου xxx το επώνυμο και το όνομα του υποψήφιου σε λατινικούς χαρακτήρες) διαστάσεων 256x384 pixels.

στ. Υπογραφή σε ψηφιακή μορφή (αποθηκευμένη σε CD). Το αρχείο θα είναι τύπου xxx.jpg (όπου xxx το επώνυμο και το όνομα του υποψήφιου σε λατινικούς χαρακτήρες) διαστάσεων 260x120 pixels.

ζ. Αποτέλεσμα αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από COVID-19, ως εξάγεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, είτε σε ψηφιακή μορφή μεταφορτώνοντάς το σε κατάλληλο μέσο (όπως κινητό τηλέφωνο), είτε σε έντυπη μορφή. Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τις εξετάσεις.

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους στυλό διαρκείας χρώματος μπλε ή μαύρο. Σημειώσεις, βοηθήματα, βιβλία και κάθε είδους ηλεκτρονικές συσκευές απαγορεύονται να μεταφέρονται στην αίθουσα εξετάσεων.