Καθορίστηκαν οι αποζημιώσεις για τα ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ, που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) για την καταβολή μειωμένου κομίστρου στα αστικά και υπεραστικά μέσα μαζικής μεταφοράς των Φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Αστικά ΚΤΕΛ

1

1

Υπεραστικά ΚΤΕΛ

Κατανομή συνολικής αποζημίωσης σε υπεραστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις φοιτητών σε υπεραστικές γραμμές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (περίοδος από 01-09-2020 έως 31-08-2021). Περιλαμβάνονται, επίσης, και οι αποζημιώσεις για μετακινήσεις Φοιτητών σε αστικές γραμμές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (περίοδος από 01-09-2020 έως 31-08-2021).

1

1

1

1

Υπεραστικά ΚΤΕΛ σε αστικές γραμμές

Ο παρακάτω πίνακας αφορά στις αποζημιώσεις των φοιτητικών των υπεραστικών ΚΤΕΛ που λειτουργούν σε αστικές γραμμές. Τα παρακάτω ποσά  περιλαμβάνονται στη συνολική αποζημίωση των υπεραστικών ΚΤΕΛ του παραπάνω πίνακα.

1

1

1

1