Οι φωτογραφίες που στέλνει το ΚΤΕΟ στο υπουργείο

Παρ, 07/10/2022 - 14:05
Φωτό αρχείου

Τα στοιχεία που αντλούνται από τα ΚΤΕΟ και στέλνονται υποχρεωτικά στο Μηχανογραφικό Σύστημα (Μ. Σ.) του υπ. Υποδομών και Μεταφορών καθορίστηκαν με υπ. απόφαση.

Μεταξύ των στοιχείων που στέλνονται είναι και φωτογραφικό υλικό των οχημάτων. Για τον λόγο αυτό όλες οι γραμμές ελέγχου οχημάτων των ΚΤΕΟ είναι εφοδιασμένες με έγχρωμες ψηφιακές κάμερες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το Μηχανογραφικό Σύστημα του υπουργείου.

Οι κάμερες στις φωτογραφίες τους πρέπει να εμφανίζουν υποχρεωτικά σε ένα άκρο της ψηφιακής φωτογραφίας την ημερομηνία και ώρα λήψης της φωτογραφίας, η οποία προέρχεται από την κάμερα ή από το ρολόι Μ.Σ. του ΚΤΕΟ και είναι συγχρονισμένη με την ώρα Ελλάδας.

Επίσης:

α) Μία κάμερα εγκαθίσταται σε σταθερό σημείο πλησίον της αρχής της γραμμής ελέγχου, εξωτερικά ή παρακείμενα του συστήματος αυτόματης γραμμής (με σκόπευση προς τη θέση όπου επί το πλείστον διενεργείται μέτρηση των εκπομπών καυσαερίων). Η κάμερα αυτή φωτογραφίζει κατά το δυνατόν ολόκληρη την εμπρόσθια πλευρά του οχήματος, κατά την έναρξη του τεχνικού ελέγχου.

β) Δεύτερη κάμερα εγκαθίσταται σε σταθερό σημείο με σκόπευση προς την αυτόματη γραμμή ελέγχου. Η κάμερα αυτή φωτογραφίζει κατά το δυνατόν ολόκληρη την οπίσθια πλευρά του οχήματος, κατά το πέρας του τεχνικού ελέγχου από την αυτόματη γραμμή ελέγχου.

γ) Στις φωτογραφίες που λαμβάνονται από τις ανωτέρω κάμερες απαιτείται να είναι ευανάγνωστες οι πινακίδες κυκλοφορίας του ελεγχόμενου οχήματος αλλά και να εμφανίζεται ελάχιστο οπτικό πεδίο παραπλεύρως του προς έλεγχο οχήματος για την ταυτοποίηση του ΚΤΕΟ.

δ) Για κάθε αυτοτελές όχημα (επιβατηγό, φορτηγό, λεωφορείο, δίκυκλο-τρίκυκλο-τετράκυκλο), που δεν είναι μέρος συνδυασμού οχημάτων ή αρθρωτού λεωφορείου, οι ανωτέρω φωτογραφίες απεικονίζουν την εμπρόσθια και την οπίσθια πλευρά του οχήματος, όπως ορίστηκαν ανωτέρω.

ε) Για κάθε συνδυασμό οχημάτων [(ρυμουλκό με ρυμουλκούμενο ή ελκυστήρα (τράκτορα) με επικαθήμενο και ανεξαρτήτως ίδιου ή διαφορετικού αριθμού κυκλοφορίας ανά όχημα], καθώς και για κάθε αρθρωτό λεωφορείο απεικονίζεται η εμπρόσθια πλευρά του ρυμουλκού ή του τράκτορα ή του εμπρόσθιου τμήματος του αρθρωτού λεωφορείου, όπως επίσης και η οπίσθια πλευρά του ρυμουλκούμενου ή του επικαθήμενου ή του οπίσθιου τμήματος του αρθρωτού λεωφορείου.

Ιδιαίτερα για ρυμουλκούμενο - ημιρυμουλκούμενο και οπίσθιο τμήμα αρθρωτού λεωφορείου, απαιτείται η λήψη μίας (1) φωτογραφίας, ήτοι ολόκληρης της οπίσθιας πλευράς του οχήματος, με ευανάγνωστη την πινακίδα κυκλοφορίας του.