Από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 8 προς Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019, τίθεται σε ισχύ τιμαριθμικώς αναπροσαρμοσμένο τιμολόγιο διοδίων στη Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης», βάσει των προβλέψεων της Σύμβασης Παραχώρησης (Νόμος 2395/96), ενώ την 1η Φεβρουαρίου θα τεθούν σε εφαρμογή οι νέες τιμές που αφορούν ηλεκτρονικά συνδρομητικά προγράμματα.

Αναλυτικά, οι νέες τιμές διοδίων έχουν ως εξής:

 

Απλή διέλευση 2018 2019
Φορτηγά    
2 άξονες 20,00 € 20,30 €
3 άξονες 32,50 € 33,00 €
4 άξονες και άνω 41,50 € 42,00 €
5 άξονες και άνω 41,50 € 42,00 €
Λεωφορεία    
έως 20 θέσεις 30,00 € 30,50 €
από 20 έως 40 θέσεις 42,00 € 43,00 €
άνω των 40 θέσεων 65,00 € 66,00 €
Κάρτες πολλαπλών διελεύσεων 2018 2019
Λεωφορεία άνω των 40 θέσεων / Λοιπά ΚΤΕΛ (10 διελεύσεις) 441,00 € 450,00 €
Εισιτήριο μ’ επιστροφή για φορτηγά με 4 άξονες και άνω (κατηγορίες 5 & 6) 2018 2019
0-36 ώρες 69,50 € 71,00 €
Πάνω από 36 ώρες 83,00 € 84,00 €
Ηλεκτρονικά συνδρομητικά προγράμματα (από 1η Φεβρουαρίου)
Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για Φορτηγά με 2 ή 3 άξονες 2018 2019
1-4 διελεύσεις 18,65 € 19,00 €
6-9 διελεύσεις 18,65 € 19,00 €
11-14 διελεύσεις 17,14 € 17,40 €
16-19 διελεύσεις 17,14 € 17,40 €
21-24 διελεύσεις 16,13 € 16,40 €
26-29 διελεύσεις 16,13 € 16,40 €
31-34 διελεύσεις 16,13 € 16,40 €
36-39 διελεύσεις 16,13 € 16,40 €
41-44 διελεύσεις 16,13 € 16,40 €
Παραπάνω από 45 διελεύσεις 16,13 € 16,40 €
5η, 10η, 15η, 20η, 25η, 30η, 35η, 40η και 45η διέλευση 1,00 € 1,00 €
Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για Φορτηγά με 4 και άνω άξονες 2018 2019
1-4 διελεύσεις 36,70 € 37,20 €
6-9 διελεύσεις 35,28 € 35,70 €
11-14 διελεύσεις 33,27 € 33,70 €
16-19 διελεύσεις 32,26 € 32,70 €
21-24 διελεύσεις 32,26 € 32,70 €
26-29 διελεύσεις 32,26 € 32,70 €
31-34 διελεύσεις 32,26 € 32,70 €
36-39 διελεύσεις 32,26 € 32,70 €
41-44 διελεύσεις 32,26 € 32,70 €
Παραπάνω από 45 διελεύσεις 32,26 € 32,70 €
5η, 10η, 15η, 20η, 25η, 30η, 35η, 40η και 45η διέλευση 1,00 € 1,00 €
Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για λεωφορεία έως και 20 θέσεων 2018 2019
1-5 διελεύσεις 30,00 € 30,50 €
6-10 διελεύσεις 28,50 € 29,00 €
11-15 διελεύσεις 27,75 € 28,20 €
Παραπάνω από 15 διελεύσεις 27,00 € 27,50 €
Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για λεωφορεία από 21 έως και 40 θέσεων 2018 2019
1-5 διελεύσεις 42,00 € 43,00 €
6-10 διελεύσεις 39,90 € 40,80 €
11-15 διελεύσεις 38,85 € 39,80 €
Παραπάνω από 15 διελεύσεις 37,80 € 38,70 €
Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για λεωφορεία 41 θέσεων και άνω 2018 2019
1-5 διελεύσεις 65,00 € 66,00 €
6-10 διελεύσεις 61,75 € 62,70 €
11-15 διελεύσεις 60,13 € 61,00 €
Παραπάνω από 15 διελεύσεις 58,50 € 59,40 €
Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για λεωφορεία ΚΤΕΛ ν. Αιτωλοακαρνανίας 2018 2019
Όλες οι διελεύσεις 31,80 € 32,30 €
Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για λεωφορεία ΚΤΕΛ λοιπών νομών 2018 2019
Όλες οι διελεύσεις 44,10 € 45,00 €