Ανακοινώθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής τα αποτελέσματα των εξετάσεων υποψηφίων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας.

Για το ΠΕΕ μεταφοράς Επιβατών, οι υποψήφιοι (στις 29/9/20) ήταν 20. Πέτυχαν οι 15, απορρίφθηκαν οι 3, δεν προσήλθαν 2.

Οι επιτυχόντες είναι οι:

Για το ΠΕΕ μεταφοράς Εμπορευμάτων, οι υποψήφιοι (στις 29 και 30-9/20) ήταν συνολικά 44. Πέτυχαν οι 30, απορρίφθηκαν οι 9, δεν προσήλθαν 5.

Οι επιτυχόντες είναι οι: