Πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, πολλές οι συνοριακές διελεύσεις όπως και οι έλεγχοι στα τελωνεία και μαζί με αυτούς πολλά και σκαναρίσματα με τις ακτίνες Χ Ray.

Σήμερα, σχεδόν όλα τα τελωνεία που βρίσκονται στα συνοριακά σημεία εισόδου της κάθε χώρας περιλαμβανομένων και των λιμένων διαθέτουν μηχανήματα ελέγχου των εισερχομένων φορτηγών μετά των ρυμουλκουμένων τους, μηχανήματα τα οποία σαρώνουν με ακτίνες Χ το εσωτερικό των οχημάτων και αποκαλύπτουν το περιεχόμενό τους στους τελωνειακούς για την ύπαρξη τυχόν λαθραίων εμπορευμάτων, επικίνδυνων ουσιών ή ακόμη και προσώπων που διακινούνται παράνομα.

Κατά το σκανάρισμα, όμως εκτεθειμένος στις ακτίνες Χ είναι και ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος δέχεται την εκπεμπόμενη ακτινοβολία με αποτέλεσμα να προκύψουν ερωτήματα κατά πόσο βλάπτεται η υγεία του, ιδιαίτερα όταν διέρχεται καθημερινά από σημεία ελέγχου, όπως συμβαίνει με τους οδηγούς διεθνών μεταφορών.

Για το θέμα αυτό, η IRU, η διεθνής ομοσπονδία οδικών μεταφορών, ανέλαβε την πρωτοβουλία διεξαγωγής έρευνας με σκοπό να απαντηθεί επιστημονικά και τεχνολογικά το ερώτημα που προέκυψε, κατά πόσο δηλαδή οι ακτίνες Χ στα συνοριακά σημεία είναι επικίνδυνες για την υγεία των οδηγών.

Το συμπέρασμα ήταν αρνητικό, δηλαδή οι συγκεκριμένες ακτίνες Χ δεν συνιστούν κίνδυνο για τους οδηγούς των φορτηγών αυτοκινήτων, έστω και αν αυτοί εκτεθούν κατ΄ επανάληψη στο σκανάρισμά τους.

Το βασικότερο των επιχειρημάτων ανέφερε ότι «η επίδραση της ραδιενέργειας είναι στιγμιαία και παύει να υπάρχει μετά το σκανάρισμα του οχήματος».

Εντύπωση, ωστόσο προκάλεσαν οι έγγραφες συστάσεις που συνόδευαν τα συμπεράσματα της έρευνας, σύμφωνα με τις οποίες «η μέθοδος του σκαναρίσματος πρέπει να βελτιωθεί και να εναρμονιστεί στη βάση κοινών τεχνικών κριτηρίων» και ότι «αυτή η εναρμόνιση αποτελεί ευθύνη των κυβερνήσεων των κρατών».

Επιπλέον των παραπάνω, η έρευνα ολοκληρώνεται με την παρακάτω σημαντική παρατήρηση: «Γίνονται επίσης συγκεκριμένες συστάσεις που πρέπει να υιοθετούνται από τα κράτη, όπως είναι η κατάλληλη πληροφόρηση των οδηγών κατά την προσέγγισή τους στο σημείο ελέγχου, ο χρόνος του σκαναρίσματος που πρέπει να είναι συγκεκριμένος, ο σωστός χειρισμός των μηχανημάτων ακτίνων Χ από το αρμόδιο προσωπικό κ.α.»