Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές κατά το Γ΄ Τρίμηνο του 2022

Σάβ, 08/04/2023 - 10:00

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών μεταφορών για το τρίτο τρίμηνο του 2022. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρείται αύξηση 6,9% του βάρους των φορτίων / εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το γ’ τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2021. Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το γ’ τρίμηνο του 2022 με φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφορών ανήλθε σε 72.672,2 χιλιάδες τόνους έναντι 67.968,7 χιλιάδων τόνων κατά το γ’ τρίμηνο του 2021. Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 5.632.922,6 χιλιάδες το γ’ τρίμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021 οπότε είχαν ανέλθει σε 5.378.780,9 χιλιάδες.

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων, η σημαντικότερη αύξηση το γ’ τρίμηνο του 2022 έναντι του γ’ τριμήνου του 2021, παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Λοιπές κατηγορίες συσκευασίας», ενώ από την άποψη των τονοχιλιομέτρων στην κατηγορία «Εμπορευματοκιβώτια». Η σημαντικότερη μείωση τόσο από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων το γ’ τρίμηνο του 2022 έναντι του γ’ τριμήνου του 2021, όσο και από την άποψη των τονοχιλιομέτρων παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες».

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία φορτώσεων κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή, από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων. Ειδικότερα, ποσοστό 38,0% των φορτώσεων πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας αύξηση 16,2% το γ’ τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2021. Κατά τη σύγκριση της ίδιας χρονικής περιόδου, η μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάστηκε στα Νησιά Αιγαίου & Κρήτη κατά 19,0%.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία εκφορτώσεων κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή, από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων. Ειδικότερα, οι περισσότερες εκφορτώσεις (ποσοστό 37,6%) πραγματοποιήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας αύξηση 18,2% το γ’ τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2021. Κατά τη σύγκριση της ιδίας χρονικής περιόδου η μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάστηκε στα Νησιά Αιγαίου & Κρήτη κατά 18,5%.