Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

πλοιο, καράβι, λιμάνι
φορτηγα στην εθνική οδό