Διατηρείται η πληρότητα 65% στα αστικά και 85% στα υπεραστικά λεωφορεία και ο αριθμός επιβατών στα ταξί σύμφωνα με την τελευταία υπ. απόφαση.

Αναλυτικά στις οδικές μεταφορές ισχύουν τα παρακάτω:

1

1

 

1