Τροχοί & TIR

Οι προτεραιότητες στην ανάπτυξη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στους τομείς των συνδυασμένων μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, ανέπτυξε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για
Τρίτη 22/03/2022 - 17:33
Κοινοποίηση στα Social Media
container

Τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στους τομείς των συνδυασμένων μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, ανέπτυξε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές, Μιχάλης Παπαδόπουλους στο διαδικτυακό Συνέδριο  Transportation & Logistics II.Ο Υφυπουργός Μεταφορών, ως αντιπρόεδρος της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με πρόεδρο τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκο Παπαθανάση, τόνισε ότι ο τομέας των συνδυασμένων μεταφορών και των Logistics αποτελεί έναν από τους δυναμικούς κλάδους που συνεισφέρει στην εθνική οικονομία με περίπου το 1/10 του ΑΕΠ και διαρκώς μεγεθύνεται, συμβάλλοντας στην τόνωση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Σημείωσε ότι η εφοδιαστική αλυσίδα, κατά την περίοδο της πανδημίας, διασφάλισε την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ως αποτέλεσμα και της αποδοτικής συνεργασίας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο κ. Παπαδόπουλος έθεσε ως προτεραιότητα  την  επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική λέγοντας: 

«Κατά το Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής, διαπιστώθηκε ότι αυτή η διαδικασία  επικαιροποίησης  του υφιστάμενου  Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική βαίνει προς ολοκλήρωση. 

Επιγραμματικά, οι προτεραιότητες του Υπουργείου είναι:

  •     Η προσέλκυση διεθνών εμπορευματικών ροών, η αύξηση του διερχόμενου φορτίου και η παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. 
  •     Η μείωση του αρνητικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου των μεταφορών και η  ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας. 
  •     Η μετάβαση σε εφοδιαστική χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
  •     Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μεταφορών και η παροχή καινοτόμων υπηρεσιών μεταφοράς και κινητικότητας με την εφαρμογή τεχνολογιών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών. 
  •     Οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, προκειμένου να καταγράφονται δεδομένα ροής εμπορευματικού φορτίου και να γίνεται βέλτιστη διαχείρισή τους».   

PreviousNext