Ολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας από Ευαγγελισμό μέχρι Πλαταμώνα και εκτροπή οχημάτων

Δευ, 04/07/2022 - 16:26

Λόγω εκτέλεσης εργασιών αναβάθμισης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού των σηράγγων, η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας αποφάσισε τις παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επί τον Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., από την Τρίτη (05-07-2022) έως την Παρασκευή (22-07-2022) ως εξής:

- Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων επί τον Αυτοκινητόδρομου στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, από τον Α/Κ Ευαγγελισμού έως τον Α/Κ Πλαταμώνα με εκτροπή της κυκλοφορίας στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού-Λεπτοκαρυάς και αποκλεισμός του κλάδου εισόδου του Α/Κ Ευαγγελισμού προς Θεσσαλονίκη.

• Για την εκτροπή του ρεύματος κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου με κατεύθυνση από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη στην Π.Ε.Ο. στον Α/Κ Ευαγγελισμού θα εφαρμοσθεί το τυπικό σχέδιο 5-9α (Πλήρης Αποκλεισμός Αυτοκινητοδρόμου και υποχρεωτική έξοδο για διατομή δυο λωρίδων) καθώς και το τυπικό σχέδιο 5- 5α (Αποκλεισμός κλάδου εισόδου) για τον αποκλεισμό του κλάδου εισόδου του Α/Κ Ευαγγελισμού προς Θεσσαλονίκη.

• Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα απαιτηθεί ο αποκλεισμός του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη από τον Α/Κ Ευαγγελισμού έως τον Α/Κ Πλαταμώνα, είναι ένα (1) βράδυ και προβλέπεται να εφαρμοστεί την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 από 22:00 έως 06:00 ώρα της επομένης ή νωρίτερα σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών.

• Επισημαίνεται ότι πριν την έναρξη των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα πρέπει να αποκλειστούν οι τρείς (3) υφιστάμενοι χώροι στάθμευσης του αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα Α/Κ Ευαγγελισμού - Α/Κ Πλαταμώνας στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός τυχόν χρήστη εντός του αποκλεισμένου τμήματος. 

- Αποκλεισμός της μιας εκ των δύο λωρίδων κυκλοφορίας των οχημάτων κατά μήκος των Σηράγγων Τ1, Τ2 και Τ3 και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας μικρής διάρκειας (από ανατολή έως τη δύση τον ηλίου) και μακράς διάρκειας ως εξής: 

Μικρής διάρκειας

• Θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας τον αυτοκινητόδρομου στην κατεύθυνση προς Αθήνα κατά μήκος των σηράγγων Τ2 και Τ1 από τη Χ/Θ 390+000 έως τη Χ/Θ 379+900.

• Θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη κατά μήκος των σηράγγων Τ1 και Τ2 από τη Χ/Θ 378+600 έως τη Χ/Θ 389+150.

• Θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη κατά μήκος των σηράγγων Τ1 και Τ2, από τη Χ/Θ 378+600 έως τη Χ/Θ 389+150. 

Μακράς διάρκειας

• Θα πραγματοποιηθεί μακράς διάρκειας αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου στην κατεύθυνση προς Αθήνα κατά μήκος των σηράγγων Τ2 και Τ1 από τη Χ/Θ 390+000 έως τη Χ/Θ 379+900. 

Συνολικά, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η χρονική διάρκεια αυτών διαμορφώνονται ως εξής: