Αλλάζει από την 1η Ιουλίου 2021 η κοστολόγηση των διοδίων στην Ουγγαρία για τα ξένα φορτηγά που τη διασχίζουν.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης των διοδίων της Ουγγαρίας, όλοι οι ξένοι μεταφορείς θα πρέπει υποχρεωτικά να αποδεικνύουν την κατηγορία εκπομπής ρύπων του φορτηγού τους, προκειμένου να πληρώσουν τα αναλογούντα διόδια. Αν δεν το κάνουν, τότε θα πληρώσουν τα ακριβότερα διόδια που αντιστοιχούν στη χειρότερη νόρμα, όπως είναι η Euro 0 και η Euro 1.

Στην ανακοίνωση της υπηρεσίας διοδίων της Ουγγαρίας (NTPS Pls) οι οδηγοί των φορτηγών θα πρέπει να έχουν μαζί τους έγγραφο ταξινόμησης του φορτηγού τους που να αναφέρεται η νόρμα (π.χ. Euro 5, Euro 6 κ.λπ.). Αν αυτό αποτυπώνεται με κάποιον κωδικό, η ουγγρική υπηρεσία δεν το δέχεται και θα πρέπει ο οδηγός εναλλακτικά να έχει στοιχεία του κατασκευαστή με το έτος κατασκευής του φορτηγού ή στοιχεία της ταξινόμησής του με τα στοιχεία Euro V ή Euro VI κ.λπ.).

Διαφορετικά, όπως αναφέρθηκε, το φορτηγό θα κατατάσσεται στη χειρότερη κατηγορία ρύπων, την C, που περιλαμβάνει φορτηγά Euro 0 και Euro 1 με κόστος διοδίων 41% υψηλότερο των Euro 5 και επόμενων (κατηγορία διοδίων Α).

Για παράδειγμα, στον αυτοκινητόδρομο της Ουγγαρίας, φορτηγό κατηγορίας 4 (με τέσσερις ή περισσότερους άξονες, αν είναι Euro 5 ή Euro 6, το κόστος των διοδίων είναι 109,95 φιορίνια Ουγγαρίας (3,2 ευρώ). Αν δεν αποδείξει τη νόρμα του, τότε θα πληρώσει 155,22 (4,5 ευρώ).

Επειδή, τέλος, είναι εκατοντάδες τα ελληνικά φορτηγά που διασχίζουν την Ουγγαρία, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες τους να λάβουν υπόψη τα παραπάνω και να εφοδιάσουν τους οδηγούς με το έγγραφο που θα αποδεικνύει τη νόρμα του φορτηγού.

Η υποχρέωση αυτή, επαναλαμβάνουμε, τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2021.