Παραμένουν αμετάβλητοι οι ναύλοι

Παρ, 23/04/2021 - 11:38

Αμετάβλητοι παραμένουν και δεν αναπροσαρμόζονται μέχρι 30/04/22 οι ναύλοι στα καράβια.

Αυτό ορίζεται με την Αριθμ. 2252.2.1/27203/21 απόφαση του υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη. Συγκεκριμένα, προβλέπεται «η μη αναπροσαρμογή των ανώτατων επιτρεπόμενων τιμών καθαρών ναύλων οικονομικής ή ενιαίας θέσης επιβατών, ιδιωτικής χρήσης επιβατικών (Ι.Χ.Ε.) οχημάτων μήκους μέχρι 4,25 μέτρων και ανά μέτρο μήκους φορτηγών (Φ/Γ) οχημάτων, κατά κατηγορία πλοίου, ηλικία και κατά σύνδεση, πέραν των οποίων η τιμολόγηση θεωρείται υπερβολική και αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον, για το χρονικό διάστημα έως 30.04.2022».

Οι τιμές αφορούν σε όλες τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις της χώρας και δεν έχουν εφαρμογή στις συνδέσεις στις οποίες δεν υφίσταται ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση.