Τροχοί & TIR

Παράταση για τα μικρά βυτιοφόρα

Προκειμένου τα βυτιοφόρα οχήματα μεικτής μάζας κάτω των 4t, με δεξαμενές πάχους περιβλήματος κάτω των 3 mm, τα οποία εμπίπτουν στο καθεστώς των παρεκκλίσεων να υπαχθούν στην παράταση ισχύος παρεκκλί
Δευτέρα 26/06/2023 - 16:33
Κοινοποίηση στα Social Media

Προκειμένου τα βυτιοφόρα οχήματα μεικτής μάζας κάτω των 4t, με δεξαμενές πάχους περιβλήματος κάτω των 3 mm, τα οποία εμπίπτουν στο καθεστώς των παρεκκλίσεων να υπαχθούν στην παράταση ισχύος παρεκκλίσεων από την ADR, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών, ώστε να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας.

Αυτό αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο του υπ. Μεταφορών το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

«Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η απόφαση (ΕΕ) 2023/1198 της Ε. Επιτροπής για τις παρεκκλίσεις από την ADR σε εθνικό επίπεδο με την οποία παρατείνεται για τέσσερα έτη η ισχύουσα παρέκκλιση για τη χώρα μας. Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση έχει εφαρμογή μόνο για βυτιοφόρα οχήματα μεικτής μάζας κάτω των 4t, με δεξαμενές πάχους περιβλήματος κάτω των 3 mm, τα οποία έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1991 και 31ης Δεκεμβρίου 2002 και διενεργούν τοπικές μεταφορές πετρελαίου θέρμανσης (UN 1202). Η ισχύς της νέας απόφασης λήγει την 30η Ιουνίου 2027.

Προκειμένου τα οχήματα τα οποία εμπίπτουν στο καθεστώς των παρεκκλίσεων να υπαχθούν στην εν λόγω παράταση, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών ώστε να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας με αναγραφή της ημερομηνίας 30.6.2027 στο πεδίο H «Διάρκεια ισχύος» της άδειας κυκλοφορίας τους. Η έκδοση της νέας άδειας γίνεται ατελώς.

Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος στο ΚΤΕΟ, θα ελέγχεται η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και σε περίπτωση μη αναγραφής της παραπάνω ημερομηνίας λήξης, θα σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη στον κωδικό 1404 «Ελλείψεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας».

PreviousNext