Τροχοί & TIR

Παράταση για τη γνωστοποίηση Σχολών Οδηγών

Παρατείνεται μέχρι 15/12/23 η προθεσμία για την υπαγωγή στο καθεστώς γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων Σχολών Οδηγών, Υποκαταστημάτων αυτών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών που λήγ
Παρασκευή 13/10/2023 - 12:33
Κοινοποίηση στα Social Media
εκπαιδευτικό φορτηγό

Παρατείνεται μέχρι 15/12/23 η προθεσμία για την υπαγωγή στο καθεστώς γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων Σχολών Οδηγών, Υποκαταστημάτων αυτών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών που λήγει στις 14/10/23.

Σημειώνεται ότι οι δραστηριότητες των Σχολών Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, των Υποκαταστημάτων αυτών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.), που λειτουργούν με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και εφεξής υπάγονται στο καθεστώς της γνωστοποίησης, οφείλουν εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων θα έπρεπε να υπαχθούν υποχρεωτικά σε καθεστώς γνωστοποίησης μέχρι την 14η Οκτωβρίου 2023.

Δεδομένου ότι έχουν αναφερθεί ποικίλα προβλήματα που σχετίζονται είτε με την καθυστέρηση τακτοποίησης πολεοδομικών αυθαιρεσιών ή υπερβάσεων στα κτίρια όπου στεγάζουν τις επιχειρήσεις τους, είτε εξαιτίας προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην προσπάθεια να λάβουν από τους ιδιοκτήτες- εκμισθωτές των καταστημάτων όπου στεγάζουν τις επιχειρήσεις τους τα αναγκαία νομιμοποιητικά των κτιρίων έγγραφα, είτε λόγω των εκτάκτων καιρικών φαινομένων που έπληξαν τις ανωτέρω επιχειρήσεις σε πολλές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας μας, εκτιμάται ότι υφίσταται αδυναμία ολοκλήρωσης της γνωστοποίησης εντός της τεθείσας προθεσμίας σε αρκετές περιπτώσεις. Για τους ανωτέρω λόγους δίδεται παράταση της ανωτέρω αναφερόμενης καταληκτικής ημερομηνίας μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2023.

PreviousNext