Παράταση για την αντικατάσταση των ταξί

Πέμ, 22/12/2022 - 15:36

Εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων στην παράδοση καινούργιων οχημάτων με εγκύκλιο του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου, παρατείνεται, αποκλειστικά και μόνο για την περίπτωση θέσης σε κυκλοφορία καινούριου ΕΔΧ -ΤΑΞΙ οχήματος, η αντικατάσταση του υπάρχοντος οχήματος έως και τις 30.06.2023 για τα ΕΔΧ αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που έπρεπε να έχουν αντικατασταθεί μέχρι την 1.1.2022, με τις ίδιες προϋποθέσεις που όριζε η σχετική εγκύκλιος, ήτοι:

• Να υπάρχει Δελτίο Παραγγελίας του καινούριου οχήματος που να φέρει ημερομηνία έως και τις 31.12.2021

• Να υπάρχει το σχετικό Τιμολόγιο Καταβολής Προκαταβολής με ημερομηνία έως και τις 31.12.2021

Τα ανωτέρω έγγραφα επιδεικνύονται κάθε φορά, όπου αυτό απαιτείται, προκειμένου να τεκμηριωθεί η νομιμότητα κυκλοφορίας του ΕΔΧ-ΤΑΞΙ οχήματος που έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας.