Τροχοί & TIR

Παράταση ισχύος προσφοράς αναδόχου για το Θριάσιο

Με σημερινή απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του υπ. Υποδομών και Μεταφορών δίδεται παράταση του χρόνου ισχύος της Προσφοράς του αναδόχου «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "HELLENIC TRAIN-DAMCO
Πέμπτη 27/07/2023 - 13:31
Κοινοποίηση στα Social Media

Με σημερινή απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του υπ. Υποδομών και Μεταφορών δίδεται παράταση του χρόνου ισχύος της Προσφοράς του αναδόχου «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "HELLENIC TRAIN-DAMCO"», για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης για τη Λειτουργία, Συντήρηση, Εκμετάλλευση, Ολοκλήρωση Μελετών, Κατασκευής Έργων και Προμήθεια Εξοπλισμού του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. Θριασίου Πεδίου έως τις 28-12-2023.

Σημειώνεται ότι ο αρχικός χρόνος ισχύος της Προσφοράς του αναδόχου ήταν οχτώ μήνες από την Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών, και έληγε αύριο 28.07.2023.

Στο χρονικό αυτό διάστημα μέχρι την 28-12-23, ο ανάδοχος «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "HELLENIC TRAIN-DAMCO"» καλείται να ολοκληρώσει τη διαδικασία οριστικοποίησης των συμβατικών εγγράφων, προβαίνοντας σε όλες τις σχετικές ενέργειες που απαιτούνται προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου στη συνέχεια αυτά να εγκριθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και να υποβληθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο,

PreviousNext