Τροχοί & TIR

Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Σήραγγα Τ4 (Κατερίνης)

Την παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εκτέλεσης εργασιών στη Σήραγγα Τ4 (Τεχνικό Υπογειοποίησης Κατερίνης) επί του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. αποφάσισε η Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας μέχρι και
Τρίτη 11/04/2023 - 16:18
Κοινοποίηση στα Social Media

Την παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εκτέλεσης εργασιών στη Σήραγγα Τ4 (Τεχνικό Υπογειοποίησης Κατερίνης) επί του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. αποφάσισε η Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας μέχρι και την Παρασκευή 30-06-2023 ή νωρίτερα σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών και όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω: 

Β’ Στάδιο (1η Φάση): Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (Β’ Στάδιο), για την εκτέλεση των εργασιών αναβάθμισης της Σήραγγας Τ4 - Τεχνικό Υπογειοποίησης Κατερίνης, θα ισχύουν καθ’ όλο το 24ωρο και θα εφαρμοσθούν σύμφωνα με την προσκομισθείσα εγκεκριμένη Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων.

Β1’ Φάση 

► Αποκλεισμός δεξιού κλάδου του αυτοκινητόδρομου (προς Θεσσαλονίκη) από το ΑΕΑ 47 περί τη χιλιομετρική θέση (Χ.Θ.) 435+150 έως το ΑΕΑ 50 περί τη Χ.Θ. 437+500, με ταυτόχρονη αμφίδρομη κυκλοφορία και των δύο κατευθύνσεων από τον αριστερό κλάδο του αυτοκινητόδρομου (προς Αθήνα). 

► Αποκλεισμός κλάδου εξόδου στην κατεύθυνση προς Αθήνα του Η-Α/Κ Ανατολικού Κατερίνης 

► Αποκλεισμός κλάδου εισόδου στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη του Η-Α/Κ Ανατολικού Κατερίνης 

► Αποκλεισμός Νότιας Εξόδου Κατερίνης (Ναβροζίδη) στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη 

Σημειώνεται ότι το διαθέσιμο ελεύθερο πλάτος κυκλοφορίας εντός της Σήραγγας και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας και καθ’ όλη τη διάρκεια της Φάσης Β1’ θα είναι ίσο με 3,25μ ανά κατεύθυνση. Οπότε, οχήματα με μεγαλύτερο πλάτος (υπερμεγέθη, αρματοφορείς κλπ.), δεν θα δύνανται να διέρχονται από το τμήμα του αυτοκινητόδρομου από Α/Κ Βόρειο Κατερίνης έως Α/Κ Νότιο Κατερίνης και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Επισημαίνεται ότι των προαναφερόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Πιερίας, εξαιρούνται ως προς τον αποκλεισμό: i) ο κλάδος εξόδου στην κατεύθυνση προς Αθήνα του Η-Α/Κ Ανατολικού Κατερίνης και ii) της Νότιας Εξόδου Κατερίνης (έξοδος Ναβροζίδη) στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, ώστε κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου και συγκεκριμένα σε καταστάσεις επιφυλακής ή/και εργασιών χειμερινής συντήρησης, οι εν λόγω έξοδοι από τον αυτοκινητόδρομο να δύναται να χρησιμοποιούνται είτε για τις αναστροφές και τον ανεφοδιασμό σε αλάτι των εκχιονιστικών μηχανημάτων, είτε για τον απεγκλωβισμό ακινητοποιημένων οχημάτων σε περιπτώσεις αποκλεισμού της Σήραγγας Τ4 ένεκα κάποιου συμβάντος.

PreviousNext